Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Της Ολομέλειας Προέδρων των Ενώσεων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

της 7ης Οκτωβρίου 2022

  

Σε μία μαραθώνια διάσκεψη στην Αθήνα, που διήρκησε περισσότερο από 8 ώρες, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, οι Πρόεδροι των Ενώσεων - Μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), με την παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου του ΟΕΕ, συμμετέχοντας με πρόδηλη διάθεση προβληματισμού και εμπεριστατωμένης ανάλυσης, μετέφεραν τις θέσεις και τις απόψεις για τα θέματα που απασχολούν τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επικράτειας τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, μέλη των Ενώσεών τους.

Στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν, κυριάρχησαν τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας χωρίς ουσιαστική μέχρι σήμερα λύση, και τα οποία είχαν συζητηθεί αναλυτικά στην έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων της 18 Ιουνίου 2020 και αποτέλεσαν εμπεριστατωμένες προτάσεις - θέσεις της Ομοσπονδίας μας. Επικαιροποιήθηκαν μάλιστα με τις έκτακτες Ολομέλειες Προέδρων στις 7 Απριλίου 2021 και στις 3 Ιουνίου 2021 και έχουν αποσταλεί προς την  Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και βέβαια προς την Φορολογική και Ασφαλιστική Διοίκηση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Καμπάνης, αναφέρθηκε στις διαχρονικές δράσεις και τα κομβικά σημεία των παρεμβάσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την ανάδειξη και την επικοινωνία  τόσο των καθημερινών, όσο και των διαχρονικών προβλημάτων του Κλάδου, στα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων ανέπτυξαν και κατέθεσαν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους πάνω στα θέματα:

  • του μηδενισμού των ορίων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000,
  • των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA,
  • της ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού,
  • του myErgani,
  • τους τρόπους αντίδρασης, όταν απαιτείται, προς την Δημόσια Διοίκηση,
  • την νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος για τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στο ενδιάμεσο, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία,
  • το αίτημα συνάντησης του Προεδρείου της ΠΟΦΕΕ με το ΟΕΕ και τη Φορολογική & Ασφαλιστική Διοίκηση (Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Υπουργείο Εργασίας) για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο,
  • τον εξορθολογισμό των προστίμων για τροποποιητικές ή/και εκπρόθεσμες δηλώσεις,
  • την εκ νέου κατάθεση του αιτήματος από την παράταξη της ΠΟΦΕ-Ε για εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο συναδέλφων με πτυχίο ΤΕΙ,
  • το μέλλον του επαγγέλματος όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις νομοθετικές αλλαγές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Το ΔΣ της ΠΟΦΕΕ παρέλαβε τις προτάσεις των Προέδρων των Ενώσεων, και αφού ομαδοποιηθούν ανά κατηγορία, θα τεθούν προς ψήφιση και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με τις αποφάσεις και τις σχετικές δράσεις  που θα αναληφθούν. 

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr