ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.
κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 047


Θέμα: Ένταξη ΚΑΔ που αφορούν το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού στον πίνακα που ανήκουν στην Ψηφιακή Οικονομία για τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 99295/21-10-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 5530/26-10-2022) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην δράση "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3220 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία".

Στην αναλυτική πρόσκληση δράσης με αρ. 18/2022 αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω δράση καθώς επίσης και παράρτημα με πίνακα ΚΑΔ που ανήκουν στην Ψηφιακή Οικονομία χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι σχετικοί με το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού ΚΑΔ.

Η Ψηφιακή Μεταρρύθμιση που υλοποιείται από την Δημόσια Διοίκηση συντελείται και θεμελιώνεται με την συνεργεία των συναδέλφων Λογιστών - Φοροτεχνικών στα πλαίσια της ψηφιοποίησης των Δημόσιων υπηρεσιών. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις εφαρμογές myDATA, myErgani και την πληθώρα πλατφορμών που δημιουργούνται για την επιδοματική πολιτική της Πολιτείας.

Για τον λόγο τούτο αιτούμαστε την ένταξη των ΚΑΔ υπηρεσιών που προσφέρουμε σαν Λογιστές - Φοροτεχνικοί στον πίνακα αυτών που ανήκουν στην Ψηφιακή Οικονομία. 

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.