ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση

Την Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων
κα. Άννα Στρατινάκη
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 070


Θέμα: Αίτημα παράτασης της υποβολής στο Π.Σ. Εργάνη από υπόχρεους εργοδότες - επιχειρήσεις, δήλωσης χορηγούμενων αδειών, σε εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας


Η 10η Φεβρουαρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη από υπόχρεους εργοδότες - επιχειρήσεις, δήλωσης των χορηγούμενων αδειών μηνός Ιανουαρίου 2023, σε εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Καθώς πρόκειται για πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ - ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας και λόγω του ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα θέματα κατάτμησης των αδειών, θεωρούμε απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων αδειών μηνός Ιανουαρίου αλλά και του Φεβρουαρίου, στις 10 Απριλίου 2023, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των αδειών μηνός Μαρτίου. 

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr