Προς
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 078


Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης λύσης μίσθωσης ακινήτων και υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης

 

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε στις 31 Μαρτίου 2023 λήγουν οι δηλώσεις ημερομηνιών λύσης μίσθωσης συμφωνιών, οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», και έχουν λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρούμε αναγκαία την μεταφορά της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας με την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Στο θέμα των μισθώσεων θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση των προστίμων δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι δυνατόν το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης μακροχρόνιας μίσθωσης να είναι 100€, ενώ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να είναι 100€ ανά ενοικιαστή, είτε πρόκειται για μία ημέρα είτε για περισσότερες.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, ήτοι 2 μήνες από την λήξη του εξαμήνου ή του έτους, ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Έχουμε λάβει αναφορές στην Ομοσπονδία μας από επιχειρήσεις, που εκ παραδρομής, δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Για αυτό το λόγο, κρίνεται απαραίτητη η επαναλειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα) έως και την 30/4/2023.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας. 

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.