gsevee logo new  pofee logo
 
Α.Π. ΓΣΕΒΕΕ: 51302

 Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 080

 

Προς

Την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

 

Θέμα: Παρατηρήσεις και προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ & ΠΟΦΕΕ επί του σχεδίου νόμου «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

 

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, αρμοδιότητας διαφορετικών υπουργείων. Αποτελεί επί της ουσίας ένα πολυνομοσχέδιο που ωστόσο η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση του συντελείται για μια ακόμη φορά εντός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, που ελάχιστα περιθώρια αφήνει για σημαντικές τροποποιήσεις.

Θεωρούμε ότι η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση των νομοθετημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζει να γίνεται με διαδικασίες που παραπέμπουν στην πρόσφατη δεκαετή μνημονιακή περίοδο δεν ενισχύουν τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Επανειλημμένως έχουμε εκφράσει την άποψη ότι μετά την οδυνηρή μνημονιακή περίοδο οι εθνικοί στόχοι, εκτός από την επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την επιστροφή στην θεσμική κανονικότητα. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη για τις επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο υπάρχουν αρκετές διατάξεις οι οποίες είναι θετικές όπως για παράδειγμα το άρθρο 35 με το οποίο καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όταν η κύρια οφειλή, δηλαδή ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, ανέρχεται έως 100 ευρώ.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν διατάξεις που παρόλο που παρουσιάζονται ως θετικές, εντούτοις δεν φαίνεται πως τελικά θα δώσουν λύσεις, και αναφερόμαστε κυρίως στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και του ΟΤΑ.Η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που για περισσότερο από μια δεκαετία αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας, και είναι απότοκο της μακράς περιόδου των διαδοχικών και παράλληλων κρίσεων που συνεχίζουμε να βιώνουμε, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνεται ούτε με αυτό το νομοσχέδιο.

Τέλος, σημαντικά ζητήματα που απαιτούν μέριμνα και έχουμε φέρει στην προσοχή των αρμόδιων υπουργείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Τα ζητήματα αυτά, μέρος των οποίων παρατίθενται στο τέλος του υπομνήματος, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διευθετηθούν καθώς συνδέονται με τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση ρυθμιστικών πολιτικών και κατ΄ επέκταση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού-οικονομικού περιβάλλοντος


Αναλυτικά οι παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΦΕΕ είναι οι εξής:


Επί του άρθρου 3: Επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα με τα ποσά που την 01.11.19 ήταν σε ρύθμιση και στη συνέχεια η ρύθμιση χάθηκε διότι τα ποσά αυτά δεν μπόρεσαν ποτέ να ενταχθούν σε ρυθμίσεις. Επιπλέον, οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2022-2021), κυρίως από επιχειρήσεις που ήταν σε καθεστώς αναστολής, και επίσης δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση. Σε γενικές γραμμές, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πλαίσιο οφειλών προς ρύθμιση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλετών θα αναγκαστούν να μπουν σε περισσότερες από μια ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τουλάχιστον 4-5 μηνιαίες δόσεις και επιπροσθέτως τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δεδομένου ότι με βάση τις έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 28% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχει ρευστά διαθέσιμα, και περίπου το 20% έχει πολλαπλές ληξιπρόθεσμες οφειλές αντιλαμβάνεστε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των οφειλετών είτε δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων είτε θα το απωλέσει πολύ γρήγορα.

Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν ΟΛΕΣ οι οφειλές (παλαιότερες και νεότερες) σε μία ρύθμιση. 120 δόσεις; 100 δόσεις; 96 δόσεις; Ό,τι και αν επιλεγεί θα πρέπει να είναι ΜΙΑ ρύθμιση.

Περεταίρω να προβλέπεται κλιμακωτά ανάλογα με τις δόσεις έκπτωση-διαγραφή επί των πρόστιμων και προσαυξήσεων που βαρύνουν τις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

Στις προαναφερόμενες προτάσεις εντάσσονται οι ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο τόσο για τις ασφαλιστικές οφειλές (άρθρα 81 & 82) όσο και για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ (άρθρο 90).

 

Επί του άρθρου 4: Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 1: «…δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.»

Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος δεν ήταν ενήμερος 31/10/21, και οι μη ενήμερες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στην υπό αναβίωση ρύθμιση των 120 δόσεων, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων.

Εφόσον δεν υιοθετηθεί η πρόταση για ένταξη σε ρύθμιση 120 δόσεων όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και για λόγους που θα επιτρέψουν ομαλότερη μετάβαση σε αναπτυξιακές πολιτικές ιδανικό θα ήταν να ενταχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (και αυτών που δημιουργήθηκαν πριν την 1/11/2021) στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

 

Επί του άρθρου 5: Προϋποθέσεις υπαγωγής

Προτείνουμε την αλλαγή της περίπτωσης α) σε:

α) Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ρύθμισης.(από 31/12/2022)Επί του άρθρου 6: Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση

Θεωρούμε αδικαιολόγητη την αύξηση των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής για τις οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 δόσεις και σε έως 72 δόσεις (4,94% με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο επιτόκιο δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα + 0,25% για 36 δόσεις και + 1,5% για 72 δόσεις). Θα πρέπει να γίνει υιοθέτηση των απαλλαγών των τόκων όπως στον 4611 για τις εφάπαξ καταβολές ή για τις συντμήσεις των δόσεων. Επιπλέον, προτείνουμε το επιτόκιο να καθοριστεί αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με το βασικό επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ.

Προτείνουμε την αλλαγή της παραγράφου 3) σε:

3) Η καθυστέρηση καταβολής για δεύτερη συνεχή δόση συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε (5%) πέντε τοις εκατό.(από 15%)

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

Για την ρύθμιση ασφαλιστικών υποχρεώσεων στο ΚΕΑΟ να τεθεί σε ενιαία μορφή με όλα τα επιμέρους Ασφαλιστικά ταμεία.

 

Επί του άρθρου 14: Ειδικότερες ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 12 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στα θετικά του νομοσχεδίου η νομοθέτηση συγκεκριμένων ποσών – ποσοστών παρακράτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή είσπραξης χρημάτων.

Στα αρνητικά του νομοσχεδίου αποτελούν οι τελευταίες σειρές της παραγράφου 4 οπού σε περίπτωση που το τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας το ποσό της παρακράτησης δεν υπολογίζεται στο τίμημα αλλά στην αντικειμενική. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι σε πολλές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής.Επί του άρθρου 25: Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 23 ν. 3427/2005

 Στην καινούργια ψηφιακή αλλαγή που προτείνεται με το νομοσχέδιο θα πρέπει να καθοριστεί διακριτά /σαφώς και ο ρόλος του Λογιστή - Φοροτεχνικού πριν την τελική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας από οποιαδήποτε αιτία. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να ειπωθεί και ότι πρέπει άμεσα να γίνει επικαιροποίηση των χαρτών μέσα στην σύστημα περιουσιολογίου ακινήτων, διότι δημιουργεί πολλά θέματα.


Επί του άρθρου 29: Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ολοκλήρωσης της επένδυσης – Τροποποίηση περ. β΄, προσθήκη περ. δ΄ στην παρ. 81 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Νομοτεχνική διόρθωση στην παρ. 2 άρθρου 11 ν. 5000/2022

Μία σημαντική διάταξη για την εισροή κεφαλαίων στην χώρα με την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας και την παράλληλη επένδυση. Σίγουρα λόγω της φύσης της διάταξης έπρεπε και ήτανε επιβεβλημένο να δοθεί παράταση.Επί του άρθρου 30: Εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και για το 2023 – Τροποποίηση άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

Επιμήκυνση των κινήτρων όσο αφορά τον χρόνο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με ταυτόχρονη παράταση ευεργετημάτων της επιλογής παρόχου, ενώ η ημερομηνία της 30η Ιουνίου 2023 μπορεί να μεταφερθεί την 31/10/2023 ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης τιμολόγησης μέσω Παρόχου.Επί του άρθρου 35: Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 ν. 4987/2022 για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 και προσθήκη παρ. 41 στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Μία διάταξη όπου τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η ΠΟΦΕΕ την παλεύει χρόνια έχοντας την, στις θέσεις τους. Θετικότατη λοιπόν η εν λόγω διάταξη αλλά θα πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριληφθούν τόσο στο περιβαλλοντικό τέλος (πλαστικής σακούλας), όσο και στον φόρος διαμονής αλλά και στα τέλη χαρτοσήμου όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο: για ποσά ευτελούς αξίας ακόμα και ενός λεπτού βεβαιώνονται πρόστιμα 250,00 και 500,00 ευρώ, Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και στις περιπτώσεις αναβίωσης εταιρειών.Επί του άρθρου 36: Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 - Μεταβατική διάταξη

Η εν λόγω διάταξη μας βρίσκει σύμφωνους και είναι προς την σωστή κατεύθυνση για τα πρόστιμα που καταλογιζότανε στις εκπρόθεσμες δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης εφόσον έχουν περιληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διότι το ζητούμενο είναι η δήλωση του εισοδήματος και η φορολόγησή του.Επί του άρθρου 37: Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4308/2014

Η νέα αυτή υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις να εκδίδουν ψηφιακά και να διαβιβάζουν απευθείας στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία διακίνησης ενώ ακόμη «τρέχει» η διαδικασία ολοκλήρωσης των myDATA θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να δοθεί ικανός αρκετός χρόνος για την εξοικείωση των επιχειρήσεων με την συγκεκριμένη υποχρέωση και να μην διαταραχθεί η κωδικοποίηση των ειδών που υπάρχουν ήδη στις μηχανογραφήσεις τους . Δεν είμαστε κατά της ψηφιακής μεταρρύθμισης της πολιτείας και των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματικότητα.Επί του άρθρου 41: Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση - Προσθήκη άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ΚΑΙ του άρθρου 42: Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κρίνοντας και τα δύο άρθρα συνολικά, τα οποία αφορούν την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα pos και τις κυρώσεις που επιφέρει η ολοκλήρωση της μελλοντικής διαδικασίας ,πρέπει να τονίσουμε ότι για ακόμη μία φορά τα πρόστιμα είναι υπέρογκα και δυσανάλογα.

Αναγκαία είναι η πρόβλεψη ότι σε κάθε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας POS με ΦΗΜ, να ειδοποιείται η επιχείρηση και να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος συμμόρφωσης πριν την επιβολή οποιοδήποτε πρόστιμου εφόσον έχουν εκδοθεί τα φορολογικά στοιχεία , είναι εντός του παραπάνω αναγκαίου αυτού χρόνου, και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία να μην επιβάλλεται καμμιά ποινή. Ενδεικτικό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η διάταξη του 54η του ΚΦΔ που αφορά την διαβίβαση των ΦΗΜ στο e-send.

 

Κλείνοντας το υπόμνημα μας, σας ζητούμε να δώσετε προσοχή στα θέματα αυτά, καθώς επίσης και στα παρακάτω σοβαρότατα θέματα, τα οποία επιθυμούμε να συμπεριληφθούν σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε επόμενα.

 1. Σχετικά με έμμεσες τεχνικές ελέγχου και την εφαρμογή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του 4172/2013 (ΚΦΕ) το εισόδημα των φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του 4972/2022 (ΚΦΔ) ορίζοντας τρεις περιπτώσεις.
  Οι διατάξεις αυτές τις φορολογίας εισοδήματος παρατηρούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη αοριστία και εύρος με αποτέλεσμα το θέμα αυτό στο σύνολο του να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι οι ελεγκτικές αρχές στις περισσότερες των ελέγχων φορές απορρίπτουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων με μεγάλη ευκολία και εφαρμόζουν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου χωρίς να προσδιορίζεται η σαφής όπως πρέπει αιτιολόγηση.
  Πρέπει να υπάρξει μία καθορισμένη και σαφής βάση στον ΚΦΕ και να καθοριστεί ένα ελεγκτικό πλαίσιο κανόνων μέσω των προβλεπόμενων αποφάσεων για να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
 2. Νομοθετική βελτίωση του αρ.93 του ν.4764/2020, ώστε να περιλαμβάνει εγκυμοσύνη καθώς και όλες τις περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών (εκτός κορωνοϊού), βάσει των οποίων να δίνονται οι ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων αλλά του και των εντολέων πελατών όπως παρουσιάζονται στην σχετική πρόταση της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα: Οι ρυθμίσεις ισχύουν για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής - φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet.
 3. Άμεση επανεξέταση και εξορθολογισμός των προστίμων του άρθρου 54 και των υπολοίπων άρθρων ποινών του ΚΦΔ τα οποία είναι εξουθενωτικά και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτικά για τις επιχειρήσεις .
 4. Ταυτότητα οφειλέτη για την καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σοβαρό πρόβλημα με τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και των οφειλών δημιουργεί ο τρόπος με τον οποίο εξοφλούνται, ιδιαίτερα μετά τη σύσταση του ΚΕΑΟ και τη μεταφορά σε αυτό των οφειλών όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι προκειμένου μια επιχείρηση να καταβάλει τις υποχρεώσεις της είναι υποχρεωμένη να έχει Τ.Π.Τ.Ε. για τις εμπρόθεσμες πληρωμές των εργοδοτικών εισφορών, ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων της, κωδικό πληρωμής RF για τις εμπρόθεσμες πληρωμές των ατομικών εισφορών ΕΦΚΑ Μη μισθωτών, ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές ατομικών εισφορών του φορέα της, και περαιτέρω να αποκτήσει σειρά κωδικών πρόσβασης ώστε να έχει σαφή πληροφόρηση των υποχρεώσεων της. Με βάση αυτά προτείνουμε την ενοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών όλων των ταμείων σε ενιαίο πεδίο οφειλών. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν σαφή εικόνα των οφειλών τους και παράλληλα θα είναι δυνατή η τμηματική πληρωμή οφειλών με τη χρήση της μοναδικής ταυτότητας για κάθε οφειλή. Επιπλέον, θα καταστεί δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ρύθμισης ανά ταμείο από τον οφειλέτη, με αυτόματη διάκριση των οφειλών σε ρυθμισμένες ή μη.
 5. Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ακούν νόμιμα το επάγγελμα. Θετική κρίνεται η μέχρι τώρα μείωση τους αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον ίδιο τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.
 6. Σχετικά με το Ν. 4557/2018: Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας. Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορεί να είναι σε αντιστοιχία για τους υπόχρεους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με τα πρόστιμα των παραβατών. Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, όπως ισχύουν σε δικηγόρους/συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραπομπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος
 1. Στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος διάρκειας 1/3 έως 30/7, 5μηνης περιόδου υποβολής όπως όριζε ο Ν 4172, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.
 2. Θέσπιση του Αυγούστου ως μήνα χωρίς καταληκτικές ημερομηνίες τακτικών υποβολών και διενέργειας τακτικών φορολογικών ελέγχων. Ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας ύφεσης θεσμικών λειτουργιών του Κράτους, της Βουλής και της νομοθετικής αλλά και της δικαστικής εξουσίας. Θεωρούμε χρέος της πολιτείας κατά τον μήνα Αύγουστο να μην υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων φορολογικών δηλωτικών υποχρεώσεων, όπως επίσης και να μην κοινοποιούνται φορολογικοί έλεγχοι. Εδώ αξίζει να επισημανθεί η νομοθετική υποχρέωση για λήψη τουλάχιστον 2 εβδομάδων ετήσιας άδειας ανάπαυσης για όλους τους εργαζόμενους, μη εξαιρουμένων των εργαζομένων στα λογιστικά γραφεία. Κάθε υφιστάμενη καταληκτική ημερομηνία εντός Αυγούστου, να μετατεθεί αυτόματα για τις 15/09. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα της χορήγησης των ετησίων αδειών στους υπαλλήλους μας, με διατήρηση μόνο προσωπικού ασφαλείας. .
 3. Για το myDATA, πρέπει να θεσπιστούν ασυμβίβαστες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του εγχειρήματος, με επίκεντρο την όλη εμπλοκή και ευθύνη του νόμιμου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δε νοείται επιχείρηση ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών να μπορεί να προβεί σε χαρακτηρισμούς χωρίς τη συμμετοχή νομίμως αδειοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Απαιτείται περαιτέρω χρόνος εξοικείωσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των λογιστών-φοροτεχνικών στα νέα δεδομένα του myDATA που ουσιαστικά μπήκαν στη καθημερινότητά μας. Η μη επιβολή προστίμων μέχρι ολοκληρώσεως του εγχειρήματος θεωρείται επιβεβλημένη στη παρούσα φάση και μέχρι να επιλυθούν οι όποιες δυσλειτουργίες και νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.
 4. Πρέπει να γίνει διασύνδεση εφαρμογών των Κρατικών Φορέων ώστε η καταχώρηση των κάθε λογής δεδομένων των επιχειρήσεων να γίνεται σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη, ώστε ο κάθε συναρμόδιος δημόσιος φορέας να αντλεί από την πρωτογενή αυτή καταχώρηση όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο, τη λειτουργία και για τους σκοπούς του εν γένει.

Με εκτίμηση,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ gsevee sfragida Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr