pofee epist

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπόμνημα προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΦΕΕ 
προς την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής 
για το πολυνομοσχέδιο

 

 

Η τοποθέτηση του κ. Καμπάνη προς την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

 

Οι απαντήσεις του κ. Καμπάνη στις ερωτήσεις των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

 

Αναλυτικό υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε, προς την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, από κοινού η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ, κ. Βασίλη Καμπάνη, επί του σχεδίου νόμου «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»,  την Τρίτη  21 Μαρτίου 2023.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, αρμοδιότητας διαφορετικών υπουργείων και αποτελεί επί της ουσίας ένα πολυνομοσχέδιο που ωστόσο η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση του συντελείται για μια ακόμη φορά εντός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, που αφήνει ελάχιστα περιθώρια τροποποιήσεων.

Αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου κρίθηκαν πως κινούνται σε θετική κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα το άρθρο 35 με το οποίο καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όταν η κύρια οφειλή, δηλαδή ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, ανέρχεται έως 100 ευρώ, αίτημα που τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η ΠΟΦΕΕ παλεύουν χρόνια να επιτευχθεί. Αναγκαίο όμως κρίνεται με αυτό το νομοσχέδιο να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και το φόρο διαμονής και το περιβαλλοντικό τέλος (πλαστικής σακούλας) όσο και τα τέλη χαρτοσήμου.

Οι διατάξεις που αφορούν ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ, παρόλο που φαίνονται θετικές, υπάρχουν φόβοι πως στην πράξη δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα, καθώς φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλετών θα αναγκαστούν να μπουν σε περισσότερες από μία ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τουλάχιστον 4-5 μηνιαίες δόσεις και επιπροσθέτως τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Για αυτό το λόγο προτείνεται να ενταχθούν όλες οι οφειλές σε μία ενιαία ρύθμιση.

Επί του άρθρου 37: Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών, καθώς πρόκειται για νέα υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, να εκδίδουν ψηφιακά και να διαβιβάζουν απευθείας στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία διακίνησης, ενώ ακόμη «τρέχει» η διαδικασία ολοκλήρωσης των myDATA, θεωρείται απαραίτητο ότι πρέπει να δοθεί ικανός αρκετός χρόνος για την εξοικείωση των επιχειρήσεων με την συγκεκριμένη υποχρέωση και να μην διαταραχθεί η κωδικοποίηση των ειδών που υπάρχουν ήδη στις μηχανογραφήσεις.

Όσον αφορά τα άρθρα 41 & 42 που αφορούν την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και τις κυρώσεις που επιφέρει η ολοκλήρωση της μελλοντικής διαδικασίας, τονίστηκε ότι τα πρόστιμα θεωρούνται υπέρογκα και δυσανάλογα.

Πέραν των διατάξεων του νομοσχεδίου, υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα που απαιτούν μέριμνα και  έχουν επισημανθεί προς τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σημειώνεται πως τα ζητήματα αυτά, μέρος των οποίων παρατέθηκαν στο τέλος του υπομνήματος, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διευθετηθούν, καθώς συνδέονται με τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση ρυθμιστικών πολιτικών, και κατ΄ επέκταση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού-οικονομικού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων:

- άμεση νομοθετική βελτίωση του αρ.93 του ν.4764/2020, ώστε να περιλαμβάνει εγκυμοσύνη καθώς και όλες τις περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών (εκτός κορωνοϊού), βάσει των οποίων να δίνονται οι ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων αλλά του και των εντολέων πελατών τους.

- διατάξεις  της φορολογίας εισοδήματος που έχουν πολύ μεγάλη αοριστία και εύρος με αποτέλεσμα το θέμα αυτό στο σύνολο του να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι οι ελεγκτικές αρχές στις περισσότερες  φορές απορρίπτουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων με μεγάλη ευκολία και εφαρμόζουν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου χωρίς να προσδιορίζεται η σαφής όπως πρέπει αιτιολόγηση,

- την άμεση  επανεξέταση και εξορθολογισμό των προστίμων και των υπολοίπων άρθρων ποινών του  ΚΦΔ, τα οποία είναι εξουθενωτικά και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτικά για τις επιχειρήσεις.

- το θέμα της ταυτότητας οφειλέτη για την καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

- στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος διάρκειας 1/3 έως 30/7, 5μηνης περιόδου υποβολής όπως όριζε ο Ν 4172, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.

- θέσπιση του Αυγούστου ως μήνα χωρίς καταληκτικές ημερομηνίες τακτικών υποβολών και διενέργειας τακτικών φορολογικών ελέγχων.

- για το myDATA, θα  πρέπει να θεσπιστούν ασυμβίβαστες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του εγχειρήματος, με επίκεντρο την όλη εμπλοκή και ευθύνη του νόμιμου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δε νοείται επιχείρηση ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών να μπορεί να προβεί σε χαρακτηρισμούς χωρίς τη συμμετοχή νομίμως αδειοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Απαιτείται περαιτέρω χρόνος εξοικείωσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των λογιστών-φοροτεχνικών στα νέα δεδομένα του myDATA που ουσιαστικά μπήκαν στη καθημερινότητά μας. Η μη επιβολή προστίμων μέχρι ολοκληρώσεως του εγχειρήματος θεωρείται επιβεβλημένη στη παρούσα φάση και μέχρι να επιλυθούν οι όποιες δυσλειτουργίες και νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

- διασύνδεση εφαρμογών των Κρατικών Φορέων ώστε η καταχώρηση των κάθε λογής δεδομένων των επιχειρήσεων να γίνεται σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη, ώστε ο κάθε συναρμόδιος δημόσιος φορέας να αντλεί από την πρωτογενή αυτή καταχώρηση όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο, τη λειτουργία και για τους σκοπούς του εν γένει.

 

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες υπόμνημα που κατατέθηκε.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr