pofee epist

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΦΕΕ: Τα κρίσιμα ζητήματα του Κλάδου θέμα της συνόδου της Ολομέλειας Προέδρων των Ενώσεων-Μελών της 8ης Ιουνίου 2023


Η εξέλιξη των ζητημάτων του Κλάδου, και η γνωστή έκβαση ορισμένων από τα κρίσιμα προβλήματα, ήταν το αντικείμενο της συνόδου της Ολομέλειας των Προέδρων των Ενώσεων - Μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, που έγινε με τηλεδιάσκεψη και η οποία διήρκησε πλέον των έξι ωρών.

Η όλη διαδικασία εξελίχθηκε μέσα σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου στα πλαίσια της συλλογικής πρακτικής των οργάνων, μεταφέροντας τις θέσεις των συναδέλφων.

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΕΕ Αβραάμ Πανίδης.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους για τα ζητήματα που μας απασχολούν και έδωσαν την εικόνα και το κλίμα με τις προκλήσεις που αναδύονται σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Κλάδου.

Στην αρχή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έκαναν μία σύντομη ανάλυση - απολογισμό πεπραγμένων, πάνω στη γνωστή ατζέντα που έχουν ιεραρχήσει από κοινού τα όργανα. Ήτοι:

  • Η μείωση σε πρώτη φάση των ορίων για υποχρεωτική υπογραφή από τον νόμιμο Λογιστή - Φοροτεχνικό στις ατομικές επιχειρήσεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 στα 30.000 ευρώ.
  • Επίσης ή σημαντική βελτίωση της περσινής ρύθμισης για τη μη επιβολή προστίμου με φόρο κάτω από 100 ευρώ, η οποία επεκτάθηκε και για εκπρόθεσμη η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τόσο για φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα.
  • Το πιο σημαντικό όμως ζήτημα της Ασθένειας των Λογιστών – Φοροτεχνικών, το οποίο επιτέλους νομοθετήθηκε. Ένα μεγάλο ζήτημα του Κλάδου για την επιτυχή έκβαση του οποίου – όπως υπογραμμίστηκε – συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό και οι κατά τόπους Ενώσεις της Ομοσπονδίας, στο αντίποδα βεβαίως με τις καθοριστικές ενέργειες του ΟΕΕ και της ΠΟΦΕΕ, χωρίς να παραλείπεται και η στήριξη της ΓΣΕΒΕΕ.

Υπογραμμίστηκε ότι τα συγκεκριμένα θέματα επιλύθηκαν μέσω της συμμετοχής μας στις νομοθετικές διαδικασίες, επιτροπές και διαβουλεύσεις και αποδεικνύουν τη διαπραγματευτική ισχύ της Ομοσπονδίας. Κυρίως όμως αναδεικνύουν την ανάγκη του οργανωμένου συνδικαλισμού μέσω των θεσμικών οργάνων όπως οι τοπικές Ενώσεις, αλλά και την άρτια συνεργασία πρωτίστως με τον Επιστημονικό μας Φορέα [Ο.Ε.Ε.] αλλά και με την τριτοβάθμια συνομοσπονδία μας [ΓΣΕΒΕΕ].

Ακολούθησε η συζήτηση της επικαιρότητας με κυρίαρχο το θέμα που έχει πράγματι προκαλέσει και δικαιολογημένη σύγχυση, αλλά πρωτίστως αγωνία, λόγω των κινδύνων από τις αδίκως επωμιζόμενες ευθύνες.

Και δεν είναι άλλο από τα όσα προβλέπει ο νόμος 4557/2018, «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» και όσα βεβαίως θα καθορίσει ο υπό έκδοση Κανονισμός της ΑΑΔΕ «σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εξωτερικών φοροτεχνικών λογιστών που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4557/2018» για τον τρόπο εφαρμογής της «λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας».

Πριν ακουστούν όλες οι απόψεις, έγινε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των ενεργειών της Ομοσπονδίας από την αρχή.

Η Ολομέλεια υιοθέτησε τις παρακάτω θέσεις:

Να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους που ίσως δεν γνωρίζουν ούτε τις συνδικαλιστικές ούτε τις νομικές ενέργειες της Ομοσπονδίας, ότι με τις ενέργειες αυτές:

  • Παραμένει όχι αμέτοχος θεατής, αλλά παράγων για την θετική εξέλιξη του καίριου αυτού ζητήματος.
  • Να έχουν υπόψη τους, όσοι ασκούν άδικη κριτική, τα κομβικά σημεία των στοχευμένων ενεργειών της ΠΟΦΕΕ, για να μην κλείσει το ζήτημα με επιφανειακές ρυθμίσεις.
  • Το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε ακόμα ο κανονισμός, αλλά αντίθετα, δεσμεύτηκε η ΑΑΔΕ, να ολοκληρώσει τη διαβούλευση, είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα του ότι έχει ήδη ακούσει και σημειώσει το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων μας, τόσο από νομικής όσο και από πρακτικής πλευράς που θέσαμε υπόψη της, έχοντας ως οφείλαμε με υπευθυνότητα την νομική αρωγή, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 072/03.02.2023 υπόμνημά μας.
  • Η ΑΑΔΕ προκειμένου να συνεχίσει την διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Κλάδου, αναμένει και το επίσης εμπεριστατωμένο νομικό υπόμνημα παρατηρήσεων, σχολιασμού και κυρίως προτάσεων για τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις, από τον φορέα του επαγγέλματος μας που είναι το ΟΕΕ.
  • Υπόψη ότι εκτός από τη συμμετοχή στην παρουσίαση στις 3 Φεβρουαρίου 2023, η Ομοσπονδία μας είχε κληθεί και είχε παραστεί και στην αρχική παρουσίαση από την ΑΑΔΕ, στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης, δεν αφήσαμε έξω την ευκαιρία να ακουστούμε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς στις 21 Μαρτίου 2023, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βασίλης Καμπάνης, εκπροσωπώντας παράλληλα και τη ΓΣΕΒΕΕ, υποστήριξε πλήρως τις θέσεις της Ομοσπονδίας, μέσα στα αυστηρά πλαίσια του παραπάνω νομικά άρτιου και τεκμηριωμένου υπομνήματος.

Το γενικό συμπέρασμα της Ολομέλειας είναι οι υπεύθυνες ενέργειες της Ομοσπονδίας μας με την συνεργασία των Ενώσεων της, μέσω των διαβουλεύσεων με τους Προέδρους των ΔΣ, όπως γίνεται πάντα και όπως αρμόζει στα καταστατικά μας και στη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των συνδικαλιστικών δρώμενων.

Έτσι προχωράμε και έτσι θα προχωρήσουμε, γιατί πέραν αυτών των παρεμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΦΕΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά το θέμα, ενώ γίνονται κοινές προσπάθειες με το ΟΕΕ ώστε να προφυλαχθεί ο Κλάδος και οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί από πρόστιμα και ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Αν ληφθεί υπόψη όπως εκτιμούν οι Νομικοί, ότι είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία και συνεπώς δεν μπορεί να καταργηθεί ο νόμος, επιβάλλεται με σωστή στρατηγική να μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να προστατέψει και να προφυλάξει τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς για να μπορέσουν κάνουν αβίαστα τη δουλειά τους.

Από τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας με την Ολομέλεια των Προέδρων, προέκυψε καθαρά ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, εν μέσω εκλογών και με υπηρεσιακή κυβέρνηση, να γίνουν μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Κρίθηκε ως καταλληλότερη συνδικαλιστικά και επικοινωνιακά, εν όψει της παραπάνω εξέλιξης να κρατηθεί στάση επιφυλακής, διατηρώντας το συνδικαλιστικό δικαίωμα αντίδρασης αν και εφόσον χρειαστεί σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι εισηγήσεις της Ομοσπονδίας.

Ωστόσο η ΠΟΦΕΕ, με έντονο το αίσθημα της συνδικαλιστικής ευθύνης και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των Συναδέλφων Λογιστών - Φοροτεχνικών, αναγνωρίζει και κατανοεί απόλυτα την αγωνία των συναδέλφων καθώς και το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασής της με κάθε μορφή, παραμένει σε επαγρύπνηση για το καλό όλων των Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, όχι μόνο των 52 Ενώσεων μελών της αλλά ολόκληρου του Κλάδου.

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr