Προς

Τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Κοινοποίηση

Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2023

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 104 
 

 Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 71894/Ζ1 (29-06-2023) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ήταν από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Με δεδομένο ότι για την μη απόρριψη της αίτησης απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022 και ότι δεν έχει ακόμα παρέλθει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, αιτούμαστε, για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.  

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr