Προς

Tον Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Μάξιμο Σενετάκη

Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 128 Θέμα: Εξορθολογισμός προστίμων Γ.Ε.ΜΗ.

Ως Ομοσπονδία, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με τις κυρώσεις που συνδέονται με τις καταχωρίσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των επιχειρήσεων, όπως αυτές προβλέπονται με βάση τον Ν. 4919/2022.

Ενώ η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει στο κάθε κράτος μέλος να προβλέψει τις κατάλληλες κυρώσεις, χωρίς να ορίζει συγκεκριμένο ύψος προστίμων, φαίνεται πως δεν λήφθηκε υπόψιν κατά τον ορισμό τους με το Ν. 4919/2022, πως το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές, καθώς η σκληρότητα των ποινών που προβλέπονται σε περιπτώσεις παραβάσεων, φαίνεται ότι υπερβαίνει τα όρια του λογικού, και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα επιχειρηματικής επιβίωσης. Οι κυρώσεις που νομοθετούνται θα πρέπει να έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση με το νόμο και όχι τον αφανισμό του παραβάτη.

Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι απαιτείται ο εξορθολογισμός των κυρώσεων που συνδέονται με τις καταχωρίσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των επιχειρήσεων, καθώς και να μην εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τα υφιστάμενα εξοντωτικά πρόστιμα. 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr