ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη

Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 149
 

 Θέμα: Καταχρηστικές εντολές ελέγχου για θέματα ασυμφωνίας Ε3 και myDATA

 

Σύμφωνα με έγγραφο που έχουμε λάβει από μέλη μας, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν εκδώσει εντολές ελέγχου στις οποίες γίνονται αναφορές σε θέματα ασυμφωνίας κωδικών εξόδων του εντύπου Ε3 με τους αντίστοιχους κωδικούς myDATA και αφορούν τη χρήση 2022, ήτοι χρονική περίοδος που νομοθετικά δεν προβλέπεται (Ε.2018/2023 παρ.Α4).

Είναι εξοργιστικό να εκδίδονται εντολές ελέγχου οι οποίες επικαλούνται ανύπαρκτες διατάξεις. Τέτοιες πρακτικές γιγαντώνουν το κλίμα δυσπιστίας που ήδη υπάρχει από τους συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς και τον επιχειρηματικό κόσμο απέναντι στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι σήμερα δεν προβλέπει τέτοιου είδους ελέγχους.

Η περίοδος εφαρμογής των myDATA έχει χαρακτηριστεί από την ίδια τη Διοίκηση ως περίοδος πιλοτικής εφαρμογής και προσαρμογής, τόσο των συναδέλφων Λογιστών - Φοροτεχνικών, όσο και των επιχειρήσεων. Ακριβώς αυτό υπογραμμίζεται στην Ε.2018 με τη φράση: «…η προσυμπλήρωση των κωδικών από την ΑΑΔΕ είναι προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και δεν είναι δεσμευτική…».

Απαιτείται να επιληφθείτε άμεσα, τόσο επί του θέματος που έχει προκύψει, όσο και παρόμοιων καταχρηστικών ζητημάτων, που αφορούν περιόδους πιλοτικής χρήσης των myDATA, ούτως ώστε να καταστεί ξεκάθαρο ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον αναντιστοιχία μεταξύ διατάξεων και ελεγκτικών διαδικασιών.  

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr