ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Βασίλειο – Πέτρο Σπανάκη

Κοινοποίηση

Την Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων
κα. Άννα Στρατινάκη

Αθήνα, 8 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 160


Θέμα: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του τροποποιητικού πίνακα αποδοχών (Εργάνη-Ε4)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2024, δημιουργεί την απαίτηση υποβολής τροποποιητικού πίνακα αποδοχών εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2024.

Η σύνταξη και η υποβολή του τροποποιητικού Ε4 απαιτεί συγκέντρωση και επεξεργασία πληθώρας δεδομένων, ενημέρωση των λογισμικών και συστημάτων, καθώς και έλεγχο και επικύρωση των απαιτούμενων στοιχείων, μία διαδικασία η οποία δημιουργεί υπερβολικά μεγάλο πρόσθετο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία, εν μέσω μίας χρονικής περιόδου αυξημένου όγκου δηλωτικών υποχρεώσεων, όπως η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοσία Δώρου Πάσχα, κ.α.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της υποβολής τροποποιητικού πίνακα αποδοχών, μέχρι τις 30/6/2024

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr