pofee epist

Αθήνα, 17 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπόμνημα προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΦΕΕ προς την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες – διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 Δείτε στον παραπάνω σύνδεσμο την τοποθέτηση του κ. Χριστοφοράκη

στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

Υπόμνημα προτάσεων κατέθεσαν την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, προς την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, από κοινού η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), μέσω του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ, κ. Δημήτρη Χριστοφοράκη, επί του σχεδίου νόμου του του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις - Συνταξιοδοτική διάταξη».

Κατά την ομιλία του ο κ. Χριστοφοράκης ανέφερε την απογοήτευση του για το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που για ακόμη μια φορά δόθηκε για τη δημόσια διαβούλευση και, κυρίως, για την επεξεργασία ενός τόσο ογκώδη και σε μεγάλο βαθμό τεχνικού νομοσχεδίου, που δεν επιτρέπει στους Φορείς να το εξετάσουν ενδελεχώς και να προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές όπου θεωρούν ότι χρειάζεται.

Σχετικά με τα άρθρα 52-61 του νομοσχεδίου (Τόκοι – πρόστιμα – κυρώσεις), τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εξορθολογιστούν τα «δρακόντεια» πρόστιμα, οι υψηλοί τόκοι υπερημερίας και άλλες δυσανάλογες κυρώσεις που συνεχίζουν να υφίστανται χωρίς καν να υπάρχει εύλογη διάκριση μεταξύ διαδικαστικών παρατυπιών και πραγματικών παραβάσεων.

Ανέφερε ότι δεν γίνεται για εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση με πολύ μικρά ποσά φόρου να επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 250€ ή 500€, και πρότεινε να ισχύσει αντίστοιχη ρύθμιση που ισχύει και στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλαδή στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος 100€ να επιβάλλονται μόνο προσαυξήσεις και όχι το αυτοτελές πρόστιμο.

Έφερε ως παράδειγμα το e-send όπου υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων που λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έγινε η σχετική διαβίβαση των αποδείξεων των συναλλαγών και έχουν κληθεί να καταβάλουν τα υπέρογκα πρόστιμα που προβλέπονται ή ακόμα και διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο στις επιχειρήσεις που δεν διαβίβασαν παραστατικά και μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αποκρύψει έσοδα. Αυτό θα πρέπει ισχύσει και για τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί.

Επί των άρθρων 87-91 (Ρύθμιση οφειλών), ανέφερε πως το 91% των οφειλετών έχει φορολογικές οφειλές έως 10.000 €, που σημαίνει ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών υπάρχουν προϋποθέσεις αποπληρωμής των οφειλών τους μέσω μιας καλής ρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο και εκ του γεγονότος ότι η χώρα έχει διανύσει μια μακρά περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση μιας νέας γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων οπού να μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και αντίστοιχα στον έλεγχο της συμμόρφωσης μέσω ψηφιακών εργαλείων, ανέφερε αν και έχει προχωρήσει αρκετά, δεν έγινε πάντα με ορθολογικό τρόπο, ενώ οι απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης προς την αγορά να προσαρμοστεί στις ψηφιακές διαδικασίες συμμόρφωσης, σε αρκετές περιπτώσεις έχει γίνει βιαστικά επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω τις επιχειρήσεις. Προτάθηκε ο χρόνος παραγραφής, και αντίστοιχα ο χρόνος υποτροπής όπου προβλέπεται, να μειωθεί από τα 5 έτη που ισχύει σήμερα, στα 3 έτη.

Επί του άρθρου 12, ο κ. Χριστοφοράκης ανέφερε πως στην παράγραφο 4 προβλέπεται πως σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας είτε για να εισπράξει χρήματα ή να μεταβιβάσει ακίνητο και παράλληλα έχει ρυθμισμένες οφειλές, τότε η φορολογική διοίκηση μπορεί να απαιτήσει ακόμα και έως και το 100% των χρημάτων της είσπραξης ή της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου εάν το τίμημα υπολείπεται του ύψους των ρυθμισμένων οφειλών του φορολογούμενου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι οριζόντια και όπως είναι επόμενο δημιουργεί ζητήματα και σε φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια ποσοστιαία κλίμακα ανάλογα με το αντίτιμο και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη και άλλα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια πριν την ενεργοποίηση της εν λόγω διάταξης.

Επί του άρθρου 28, όπου προβλέπεται ότι η χρονική διάρκεια φορολογικού ελέγχου μπορεί να είναι έως 1 έτος και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει μέχρι 2 έτη, κατ’ αρχάς κρίθηκε ως θετικό που ορίζεται χρονικό όριο κάτι που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε. Σε κάθε ωστόσο περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων θα πρέπει να ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα από εκείνο που προβλέπεται ώστε οι φορολογούμενοι να μην αισθάνονται ότι βρίσκονται σε διαρκή ομηρία.

Σχετικά με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου επανέλαβε την ασάφεια που τις χαρακτηρίζει καθώς και το  απροσδιόριστο εύρος τους,  με συνέπεια τις περισσότερες φορές και με μεγάλη ευκολία να μην γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων από τις αρχές, ώστε αυτά να καθοριστούν μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφής βάση και να καθοριστεί συγκεκριμένο ελεγκτικό πλαίσιο κανόνων ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της κατά το δοκούν ερμηνείας από τις ελεγκτικές αρχές. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα πλαίσιο ώστε οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι να διενεργούνται με τρόπο ο οποίος να μην διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χριστοφοράκης επανέλαβε ενώπιων της Επιτροπής και των παρόντων Υφυπουργών του Υπουργείου Οικονομικών, πάγια αιτήματα του Κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών:

Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ακούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον ίδιο τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

Ασθένεια Λογιστών-Φοροτεχνικών. Ολοκλήρωση επιτέλους της ΚΥΑ η οποία χρονίζει που αφορά τον Λογιστή Φοροτεχνικό βάσει της οποίας θα δίνονται οι ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων αλλά του και των εντολέων πελατών. Όπως ήδη προβλέπεται με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 5042/2023.

Στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος 5μηνης περιόδου υποβολής όπως όριζε ο Ν 4172, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.

Σχετικά με το Ν. 4557/2018: Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας. Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορεί να είναι σε αντιστοιχία για τους υπόχρεους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με τα πρόστιμα των παραβατών. Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, όπως ισχύουν σε δικηγόρους/συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραπομπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.

Στην δευτερολογία του ο κ. Χριστοφοράκης αναφέρθηκε στα προβλήματα του myDATA, όπως τα έχει αναφέρει και η ΠΟΦΕΕ πρόσφατα, με αφορμή το «κλείδωμα» του ΦΠΑ, όπου τόνισε την ανάγκη απόσυρσης της διάταξης μέχρι να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας του myDATA, τα οποία ακόμα και μέχρι σήμερα υφίστανται.

Εκτενής αναφορά έγινε και στα προβλήματα χρονισμού των παραστατικών του myDATA, πέρα των λοιπών άλυτων προβλημάτων, που έχει παραδεχτεί και η ΑΑΔΕ, και ως εκ τούτου στην ανάγκη να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους λογιστές και στις επιχειρήσεις ώστε να προσαρμοστούν ομαλά.

Για τον νόμο 4557/2018, σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας επανέλαβε πως θα πρέπει ο πειθαρχικός έλεγχος να μεταφερθεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), όπως αντίστοιχα σε δικηγόρους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές με τα δικά τους όργανα.

Σχετικά με το αν θα πρέπει οι δηλώσεις από Λογιστή – Φοροτεχνικό να έχουν διαφορετική καταληκτική ημερομηνία από τις δηλώσεις που υποβάλλονται από πολίτες, απάντησε πως αποτελεί και αίτημα της Ομοσπονδίας, καθώς για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων είναι ένα μόνο τμήμα των επαγγελματικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, και για αυτό παρουσιάζονται διακυμάνσεις στην υποβολή τους. Για παράδειγμα είναι λογικό τον Ιούλιο να μειώνονται οι υποβολές, καθώς αποτελεί μήνα με πληθώρα άλλων υποχρεώσεων όπως η αποστολή του ΦΠΑ των απλογραφικών βιβλίων.

Συνεχίζοντας στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων, πέραν όσων έχουν ήδη ειπωθεί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, πως λόγω της ψηφιοποίησης, θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι εταιρείες μηχανογράφησης, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με τα έντυπα, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί αρκετά νωρίτερα, ούτως ώστε να είναι έτοιμα και λειτουργικά τα λογισμικά, την ημέρα που θα ανοίξει το σύστημα και θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την καταληκτική ημερομηνία.

Για τη φετινή χρονιά, λοιπόν, θα πρέπει να προστεθεί στα προβλήματα πως ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για τα νέα έντυπα.

Ο κ. Χριστοφοράκης έκλεισε αναφερόμενος στο ζήτημα της ασθένειας του Λογιστή και επανέλαβε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου, και ακόμα δεν έχει εκδοθεί η εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση ώστε να λειτουργήσει πρακτικά. Η ΚΥΑ θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα, ειδικά καθώς η ψηφιοποίηση οδηγεί σε περισσότερο ανελαστικές καταληκτικές ημερομηνίες. Είναι αδιανόητο να μην μπορεί Λογιστής – Φοροτεχνικός να αρρωστήσει ενώ υπάρχει ήδη ψηφισμένη διάταξη.

Για το ΔΣ
ο Εκπρόσωπος Τύπου

Δημήτριος Τσαμόπουλος

 

 


 κάντε κλικ εδώ αν δεν μπορείτε να δείτε το αρχείο pdf παραπάνω

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr