ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Βασίλειο – Πέτρο Σπανάκη

Κοινοποίηση

Την Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων
κα. Άννα Στρατινάκη 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 166


Θέμα: Αίτημα μεταφοράς προθεσμιών τροποποιητικού πίνακα αποδοχών Ε4 και εντύπου Ε11 των ετήσιων αδειών έτους 2023

Με την αρ. πρωτ. 160/8-4-2024 επιστολή μας είχαμε ζητήσει παράταση της υποβολής του τροποποιητικού πίνακα αποδοχών (Ε4), την απαίτηση υποβολής του οποίου δημιούργησε η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2024.

Οι λόγοι που καθιστούσαν απαραίτητη την παράταση, όπως τους είχαμε παραθέσει, είναι ότι η σύνταξη και η υποβολή του τροποποιητικού Ε4 απαιτεί συγκέντρωση και επεξεργασία πληθώρας δεδομένων, ενημέρωση των λογισμικών και συστημάτων, καθώς και έλεγχο και επικύρωση των απαιτούμενων στοιχείων, μία διαδικασία η οποία δημιουργεί υπερβολικά μεγάλο πρόσθετο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία, εν μέσω μίας χρονικής περιόδου αυξημένου όγκου δηλωτικών υποχρεώσεων, όπως η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοσία Δώρου Πάσχα, κ.α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις 15/4/2024, διευκρινίστηκε ότι η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1/5/2024.

Καθώς όμως οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη μεταφορά της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας εξακολουθούν να ισχύουν επαναφέρουμε το αίτημά μας για παράταση της υποβολής τροποποιητικού πίνακα αποδοχών, μέχρι τις 30/6/2024.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στο έντυπο Ε11, με το οποίο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 30/04/2024 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το ημερολογιακό έτος 2023, και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τη δηλωτική αυτή υποχρέωση, θεωρούμε αναγκαία την μεταφορά της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας στις 30/06/2024.

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr