Αθήνα, 26 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων
των Ενώσεων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
της 24ης Απριλίου 2024

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των 50 Ενώσεων – Μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), στην οποία παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) κος Βαργιάμης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση είχε προσκληθεί από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική κος Θεοχάρης, μετά και την δέσμευσή του κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 16/02/2024, να παραστεί στην παρούσα  προκειμένου να μας ενημερώσει για την εξέλιξη των παγίων θεμάτων του κλάδου που αφορούν στην έκδοση ΚΥΑ για την ασθένεια λογιστή, τα όρια του άρθρου 38 (Ν.2873/2000) και τη Δέουσα Επιμέλεια (Ν.4557/2018), ο οποίος όμως τελικά δεν παρέστη.

Απουσία του Υφυπουργού, για τα ανωτέρω πάγια θέματα, η Ολομέλεια επιβεβαίωσε το αμετακίνητο των εύλογων θέσεων του κλάδου και αναμένει τις ενέργειες της Διοίκησης για την επίλυσή τους. Στο άμεσο μέλλον θα αξιολογήσει τις εξελίξεις και θα συνεδριάσει εκ νέου για να λάβει αποφάσεις.

Στη συνεδρίαση που διήρκησε 6 ώρες, ιδιαίτερο προβληματισμό και εκτενή συζήτηση προκάλεσαν οι πρόσφατες ανακοινώσεις - τοποθετήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το χρόνιο πρόβλημα της περιόδου υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων, η οποία προδήλως επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη του προβλήματος από το κράτος στους λογιστές, προσβάλλοντας έτσι τον κλάδο που αποδεδειγμένα και διαχρονικά στηρίζει κοινωνία και οικονομία.

Η Ολομέλεια των Προέδρων, λαμβάνοντας υπόψη:

- την ανελαστική προθεσμία που εξήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Χατζηδάκης για υποβολή των φετινών δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου,

- τα επί σειρά ετών επαναλαμβανόμενα προβλήματα υποβολής χωρίς υπαιτιότητα λογιστών, και

- τα νέα προβλήματα που μετά βεβαιότητας θα προκύψουν κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τόσο από την εφαρμογή του νέου συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων όσο και από τα ζητήματα που ανακύπτουν από την υποβολή των φετινών προ-συμπληρωμένων δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων,

αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Να επιστήσει την προσοχή στους μισθωτούς και συνταξιούχους να ελεγχθεί η προ-συμπληρωμένη δήλωσή τους, πριν αυτή υποβληθεί αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση, διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι σωστά προ-συμπληρωμένη και να προκύψει λανθασμένη εκκαθάριση του φόρου. Χρήσιμο λοιπόν είναι να συμβουλεύονται τον λογιστή τους πριν την υποβολή της.

2. Να υπενθυμίσει σε κάθε ενδιαφερόμενο (Αρμόδια Υπουργεία - Φορολογική Διοίκηση – Απλούς πολίτες – Επιχειρήσεις) ότι ο ρόλος του λογιστή είναι η εξυπηρέτηση με επιστημονική επάρκεια και εγκυρότητα των δηλωτικών υποχρεώσεων απλών πολιτών και επιχειρήσεων, έναντι των απαιτήσεων της Διοίκησης. Η έγκαιρη όμως υποβολή μίας δήλωσης υπό καθεστώς πιεστικών και ασφυκτικών προθεσμιών, δεν πρέπει να αναιρεί την επάρκεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου της, όταν μάλιστα αυτό επιδιώκεται με αιτιολογικό την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Ως εκ τούτου, τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης που θα επιβληθούν συνεπεία του ανωτέρω εξαναγκασμού, αποτελεί ζήτημα ασφάλειας δικαίου, χρηστής διοίκησης και ανάγεται στη σχέση Κοινωνίας - Διοίκησης και όχι Διοίκησης-Κοινωνίας / Λογιστών-Φοροτεχνικών.

3. Να τεκμηριώσει το ανεδαφικό περιθώριο υποβολής (και) των φετινών φορολογικών δηλώσεων εντός της αναγγελθείσας προθεσμίας (τέλους Ιουλίου) και να αιτιολογήσει την παρακάτω απόφαση για 5μηνη περίοδο υποβολής δηλώσεων.

Ειδικότερα, επειδή:

3.1 Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ξεκίνησε μόλις μία ημέρα μετά από τη δημοσίευση της πιο κρίσιμης απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο των εντύπων Ε3 και Ε1 και επιπλέον χωρίς έλεγχο πληρότητας της αποστολής όλων των δεδομένων από φορείς του Δημοσίου για προσυμπλήρωση αυτών (καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα λογιστή),

3.2 Τα λογισμικά των εταιρειών μηχανογράφησης δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τις αλλαγές των εντύπων, καθόσον αυτές ανακοινώθηκαν ως συνήθως καθυστερημένα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση χρήση αυτών (καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα λογιστή),

3.3 Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο του Εντύπου Ν, ούτε άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων (καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα λογιστή),

3.4 Ο έλεγχος κριτηρίων και η ενημέρωση των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, συνεπεία αύξησης θέσεων απασχόλησης, διενεργείται από την ΑΑΔΕ μέχρι τις 31/05 (καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα λογιστή),

Επειδή υπάρχει πλήθος εκκρεμοτήτων με αδυναμία χαρακτηρισμού συναλλαγών στο myDATA (εκκρεμότητα χωρίς υπαιτιότητα λογιστή),

Αποφάσισε ότι η μόνη ρεαλιστική και ιστορικά εδαφική και εφαρμόσιμη περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με επάρκεια και εγκυρότητα περιεχομένου, είναι το 5μηνο που αρχίζει από το άνοιγμα της εφαρμογής, με ελεγμένη την πληρότητα των αναρτημένων δεδομένων από τους φορείς του Δημοσίου. Σε περίπτωση δε, που η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, η περίοδος να εκτείνεται κατά έναν (1) ακόμη μήνα.

Εξάλλου, η 5μηνη περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (1η Φεβρουαρίου – 30η Ιουνίου) αποτελούσε βούληση του νομοθέτη στην αρχική ρητή διατύπωση του Κ.Φ.Ε..

Επιπλέον, 5μηνη περίοδο υποβολής καταδεικνύουν τόσο τα ιστορικά όσο και τα ρεαλιστικά δεδομένα. Ειδικότερα:

- Για τις δηλώσεις έτους 2023, το σύστημα άνοιξε στις 30/03 και η υποβολή ολοκληρώθηκε στις 04/09.

- Για τις δηλώσεις έτους 2022, το σύστημα άνοιξε στις 31/03 και έκλεισε στις 30/08.

- Ειδικότερα, για τις δηλώσεις του 2024, είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτο να πραγματοποιηθούν οι περίπου 6,7 εκ. υποβολές δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων μέσα σε διάστημα 95 περίπου ημερολογιακών ημερών (70 κατά νόμο εργάσιμων ημερών) που περιέχονται στην αναγγελθείσα περίοδο, όσο και αν καταστρατηγηθεί κάθε έννοια μέριμνας και ασφάλειας στην απασχόληση σε βάρος της υγείας των λογιστών. Στην πράξη, στο διάστημα αυτό αντιστοιχεί μέσος όρος άνω των 70.000 υποβολών/ημέρα (πάνω από 95.000 υποβολές/εργάσιμη ημέρα), αριθμός ανέφικτος ακόμη και στη βάση της θεωρίας ότι ένα λογιστικό γραφείο απασχολείται κατά αποκλειστικότητα με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αγνοώντας τις υποχρεώσεις των πελατών του που απορρέουν από τη διεκπεραίωση λοιπών υποβολών άλλων αντικειμένων ή/και εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4. Αποφάσισε να εντείνει τις δράσεις της που αφορούν την ενημέρωση κοινωνίας και φορέων τόσο για τον πολύπλευρο ρόλο του λογιστή σήμερα, όσο και για τις επιπτώσεις των διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν το επιχειρείν. Παράλληλα, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του κλάδου από ευθύνες που δεν του αναλογούν, καθώς και στη θεσμική – επιστημονική κατοχύρωση και αναβάθμιση του επαγγέλματος. 

  για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.   
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

Οι Πρόεδροι

ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (Ε.Ο.Φ.Ε.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΔΑΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΓ. ΣΥΛ. ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ)

ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ε.Φ.Λ.Ε.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Σ.Λ-Φ.Π.Ε ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΚΟΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΣΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Σ.Ε.Λ.Φ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΛΙΘΟΞΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ.Λ.Ε.Ε. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. ΝΑΥΠΛΙΑΣ-ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ)

ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΞΑΝΘΗΣ)

ΜΠΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε Ν. ΑΧΑΪΑΣ)

ΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΝΗΣΙΟΥΔΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΝΤΑΟΥΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ)

ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.Φ.Ε.Ε. ΘΗΒΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ.Φ.Ε.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΠΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ))

ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (Σ.Λ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

ΠΙΣΤΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ)

ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΛΦΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (Σ.Α.Λ.Φ. ΧΑΝΙΩΝ)

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΠΕΛΛΑΣ)

ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΣΥΛ. ΛΟΓ. ΦΟΡ. ΕΛ. ΕΠΑΓ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ)

ΤΑΡΝΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σ.Λ.Φ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ)

ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΛΕΣΒΟΥ)

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΛΦ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  (Σ.Λ.Φ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ε.Φ.Λ.Ε.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 


 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr