Προς

τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση

Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε. 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 171

Θέμα: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας της δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) για το 2024

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ και κ. Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, μέχρι τις 20 Μαΐου ορίζεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) για το 2024.

Κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) μέχρι τις 28/6/2024, και επαναφέρουμε το διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας για την εναρμόνιση της προθεσμίας με την καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων. 

 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr