pofee epist

Αθήνα, 27 Μαΐου 2024

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα σε Δράσεις

 

Φέτος, το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά, και ειδικά για τα Φυσικά Πρόσωπα, στις 26 Απριλίου.

Ταυτόχρονα, με το άνοιγμα του συστήματος εντοπίστηκε πλήθος προβλημάτων (και συνεχίζουν να εντοπίζονται), τα οποία αναφέραμε στην ΑΑΔΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τα δημοσιοποιήσαμε ως ΠΟΦΕΕ με Δελτίο Τύπου στις 15 Μαΐου, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού ώστε να μην έρθουν οι πολίτες προ εκπλήξεως. Ολοκληρωμένες δε οδηγίες για την υποβολή των Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων βγήκαν περίπου 20 ημέρες αργότερα.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι φέτος οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με νέο τρόπο (το τεκμαιρόμενο εισόδημα), γεγονός που κάνει την χρήση των οδηγιών απαραίτητη για την ορθή συμπλήρωση των νέων εντύπων.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 854.000 δηλώσεις E1, ενώ απομένουν 61 ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Άρα θα πρέπει να υποβάλλονται ημερησίως 71.890 περίπου δηλώσεις. Κάνοντας τον παραπάνω υπολογισμό σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρώντας μόνο τις Κυριακές και την αργία του Αγίου Πνεύματος, απομένουν 52 ημέρες και ο αριθμός ημερησίων υποβολών αυξάνεται στις 85.500. Ανθρωπίνως ανέφικτη η τήρηση του χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψιν αυτούς τους ρυθμούς υποβολής.

Εκτός όλων των ανωτέρω, θέλουμε να προσθέσουμε ότι την 1η Ιουλίου ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις βιομηχανίας και λιανεμπορίου. Αυτό συνεπάγεται πλήθος επιπλέον εργασιών στα λογιστικά γραφεία.

Επειδή οι Φορολογικές Δηλώσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του απαράδεκτα μικρού χρονικού διαστήματος που έχει δοθεί (υπενθυμίζουμε 28/6 για τα Νομικά Πρόσωπα και 26/7 για τα Φυσικά Πρόσωπα), και απέναντι σε αυτή τη αδιάλλακτη στάση του Υπουργού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΦΕΕ στην έκτακτη συνεδρίαση του στις 24/5 αποφάσισε να προτείνει τα παρακάτω:

Ως πρώτο στάδιο αντίδρασης να ζητήσει από ΟΛΕΣ τις Ενώσεις Λογιστών ανά την Ελλάδα να καλέσουν, άμεσα (και εφόσον είναι εφικτό εντός της εβδομάδας), τους τοπικούς Φορείς (Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, κτλ), τους βουλευτές και τα ΜΜΕ της περιοχής τους για να τους ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει και συνεχίζουν να εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφουμε παραπάνω, αλλά και περιγράψαμε με προηγούμενα Δελτία Τύπου.

H Ομοσπονδία μας εμμένει στη θέση της για τη νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος 5μηνης περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως όριζε ο ν.4172/2013, ενώ θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νομοθετικές αλλαγές στην διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα και σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση των φορολογικών δηλώσεων χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.

Έχουμε πλέον αγανακτήσει κάθε χρόνο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

Ιδιαίτερα για φέτος, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θεωρούμε ότι η μόνη εφικτή καταληκτική ημερομηνία, για τις περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς (στα πρότυπα της προδήλωσης ραντεβού για την διασύνδεση των POS), είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Το ΔΣ της ΠΟΦΕΕ

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr