Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της ΠΟΦΕΕ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του νέου Φορολογικού Νόμου την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), θα συμμετέχει με παρουσία των Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων –  Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την απόσυρση του νέου Φορολογικού Νόμου που αφορά τις πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και τους Αυτοαπασχολούμενους - Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, την ίδια μέρα θα κατατεθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και καλεί τα μέλη των φορέων που μετέχουν  να συμμετάσχουν  σε αυτήν. 

Υπενθυμίζεται ότι με τις Αιτήσεις Ακύρωσης θα προσβληθεί η υπ’ αριθ. Α1055/2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου καθώς και των ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 28Α του Ν. 4172/2013 και η οποία αποτελεί την πρώτη χρονικά μετά την ψήφιση του νόμου κανονιστική και διοικητικά προσβλητέα πράξη εφαρμογής του.

Η ΠΟΦΕΕ καλεί όλες τις Ενώσεις της να οργανώσουν σε συμπόρευση με τους κατά τόπους Φορείς Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων τοπικές συγκεντρώσεις ή όποιες μορφές κινητοποίησης έχουν αποφασιστεί. 

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr