@font-face { font-family: "Wingdings"; }@font-face { font-family: "Batang"; }@font-face { font-family: "Tahoma"; }@font-face { font-family: "Georgia"; }@font-face { font-family: "@Batang"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }


Αθήνα, 25.10.07

Δ/Τ 014/07

Θέμα : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

επί του Σχεδίου Νόμου «Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΕΝΙΚΑ

Με αφορμή τις δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας κ.Αντώνη Μπέζα, ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί η εντατικοποίηση των ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελεγκτικών υπηρεσιών με την ονομασία Elenxis θα τεθεί στη διάθεση των ελεγκτών οι οποίοι θα επανδρωθούν με φορητούς υπολογιστές και θα διασυνδέονται με τα κεντρικά συστήματα του Taxis και του Icis.

Μέσω αυτών θα διασφαλίζονται αυτοματοποιημένες και αποτελεσματικότερες διαδιακασίες κατά την ενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Σας παραθέτουμε τις προτάσεις και τα σχόλια του Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κου Αβραάμ Πανίδη, οι οποίες κατατέθηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, που συνεδρίασε στις 17.10.07 με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  εκφράζοντας τις απόψεις των χιλιάδων μελών της είναι υπέρμαχος οποιασδήποτε προσπάθειας γίνεται που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο, πιο απλό και με γνώμονα την πάταξη της φοροδιαφυγής φορολογικό νόμο.

Το νομοσχέδιο κρίνεται μεν ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση πλην όμως πιστεύουμε ότι περιέχει αποσπασματικά μέτρα και συντάχθηκε κάτω από πίεση χρόνου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς.Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι μεγάλο εθνικό ζήτημα και χρήζει γενναίων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον φορολογικό περιβάλλον και τα ουσιαστικά μέτρα που απαιτούνται για την πάταξη της μάστιγας της Εθνικής Οικονομίας έχουν ανάγκη την «πολιτική συναίνεση» γιατί απλά η φοροδιαφυγή υποσκάπτει το έργο της οποιαδήποτε Κυβέρνησης και λειτουργεί πέρα και πάνω από Κόμματα ή Κυβερνήσεις.

Γενικές Παρατηρήσεις

Τι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής:

Πιστεύουμε ότι αν η κάθε Κυβέρνηση, πρώτη αυτή, δείξει δείγματα σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων του κράτους θα έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς το όραμα του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής.

 • Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής μετά από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών δηλ. των σημερινών μαθητών. Πάγια θέση μας από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία - ώστε να μάθουν τα παιδιά για την ανταποδοτικότητα των φόρων - όσο και οι διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
 • Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας φορολογικής συνείδησης και εδώ απαιτείται πολιτική συναίνεση.
 • Η κατάργηση και απλοποίηση της φορολογικής «ΒΑΒΕΛ» σε επίπεδο πολυνομίας. Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια βιομηχανία παραγωγής, συχνά, αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων .
 • Η δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» μπορεί να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας αλλά και την διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού. Θα αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του φορολογικού ελέγχου με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου, προσδιορισμού και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων και βεβαίωσης και καταβολής των φόρων και προστίμων. Η πρόταση αποβλέπει στην απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών διότι θα καταργηθούν όσες διατάξεις ισχύουν σήμερα και βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους.
 • Η δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. και την Γ.Γ.Π.Σ. , και με άξονα τον Α.Φ.Μ. ,όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. , Νομαρχίες κλπ). Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «πόθεν-έσχες». Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας «e-DOY»
 • Η πλήρης απουσία διάταξης αφορολόγητου ποσοστού κερδών τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και στην ανάπτυξη ή απλά την βιωσιμότητα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάσει του κανόνα της Ε.Ε. (την δυνατότητα ύπαρξης αφορολόγητου έχει αποδεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του κανόνα de minimis). Πιστεύουμε ότι θα επιδράσει θετικά η καθιέρωση αφορολόγητου αποθεματικού ή η ύπαρξη ισχυρών φορολογικών κινήτρων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με καθαρά κέρδη ανεξαρτήτως ύψους κερδών. Θεωρούμε ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης την ύπαρξη Αφορολόγητου Αποθεματικού που θα ανέρχεται έως το 60% των κερδών, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης ώστε να ενισχυθούν ιδιαίτερα περιοχές με υψηλή ανεργία.
 • Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια πριν την κατάθεσή τους, πρέπει να υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε.
 • Η δημιουργία ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας με καθορισμό ελάχιστου αφορολόγητου εισοδήματος τις 15.000 €, σαν αποδεκτό όριο διαβίωσης. Η μη ύπαρξη «δίκαιης» κλίμακας λειτουργεί σαν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Παράλληλα πρέπει να αφαιρούνται ΟΛΕΣ οι οικογενειακές δαπάνες κατά 100% από το εισόδημα ΟΛΩΝ των φορολογουμένων με ταυτόχρονο συμψηφισμό του αφορολόγητου ποσού (χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν ανενεργή την όποια διάταξη) αλλά ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως «ΠΟΘΕΝ - ΕΣΧΕΣ» για το οικογενειακό εισόδημα προστιθέμενες στις υπόλοιπες δαπάνες που λαμβάνονται υπ' όψιν σήμερα για το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».
 • Η απουσία «δημόσιας» επιβράβευσης των νόμιμων και μη φοροδιαφευγουσών επιχειρήσεων - ίσως σε ειδικές εκδηλώσεις με μεγάλη δημοσιότητα - ώστε σιγά-σιγά να καταστεί κριτήριο ποιότητας της επιχείρησης. Θα μπορούσε επιπλέον να υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί την Φορολογική Ποιότητα των επιχειρήσεων.
 • Η πολλαπλή αντιμετώπιση των συναλλαγών με «εξωχώριες» εταιρίες αλλά και η φορολόγηση κάθε δραστηριότητος των εξωχώριων εταιρειών επί του Ελληνικού εδάφους.
 • Η εφαρμογή της πλήρους και ολοκληρωτικής Άρσης του Τραπεζικού Απορρήτου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ σε ΟΛΕΣ τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
 • Ο επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Αν το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. διαθέτει στοιχεία που καθιστούν «ύποπτα» φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πρέπει να δίνονται στην δημοσιότητα μέσω της Ιστοσελίδας του για να προστατεύονται οι έντιμοι επιχειρηματίες.
 • Πρέπει να καταργηθούν οι πολλοί φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και μειώνουν το καθαρό τους κέρδος με αποτέλεσμα να τους κάνουν να αισθάνονται «εισπράκτορες» και να αυξάνουν την γραφειοκρατία και τα κάθε είδους πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Να διατηρηθούν οι απολύτως αναγκαίοι και οι υπόλοιποι να αποδίδονται στους τελικούς δικαιούχους μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ( π.χ. δημοτικός φόρος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων κλπ ).
 • Να νομοθετηθεί η πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση την ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων διότι είναι τριτοκοσμικό μέτρο τιμωρίας των επιχειρήσεων το οποίο οδηγεί σε φαινόμενα φοροδιαφυγής. Στην σημερινή ηλεκτρονική εποχή είναι δυνατή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Και τέλος είναι Ελληνική πρωτοτυπία - αντίθετη και με τις Οδηγίες της Ε.Ε. - να ζητείται και να αποδίδεται Φ.Π.Α. σε πλασματικά έσοδα. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται το επόμενο βήμα κάποιου επιχειρηματία που βάσιμα πιστεύει ότι αδικήθηκε ;
 • H ύπαρξη ενιαίου χαμηλού και ΚΟΙΝΟΥ συντελεστή φορολόγησης για όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτου νομικής μορφής.
 • Πρέπει να υπάρχει παράλληλη ευθύνη της υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου (π.χ. της Υπ.Ε.Ε. ή να δημιουργηθεί άλλη υπηρεσία ή οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. να αναλάβουν το καθήκον αυτό) για να συμβουλεύει τους επιχειρηματίες κατά την διαπίστωση τυπικής ή της πρώτης ουσιαστικής παράβασης (οι παραβάσεις κατά την πρώτη επίσκεψη να είναι χωρίς κυρώσεις εκτός αν είναι πλαστό ή εικονικό με ταυτόχρονη παράδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης). Το όφελος μπορεί να είναι ίσως και μεγαλύτερο από αυτό του κατασταλτικού ελέγχου. Υπάρχει σε άλλες χώρες και ονομάζεται «συμβουλευτικός έλεγχος» διενεργείται κυρίως σε νέες επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα στις ήδη υπάρχουσες ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Απαιτείται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. με την μορφή του ανεξάρτητου νομοθετήματος που υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν οι αναγκαίες διατάξεις στον φορολογικό νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία προστίμων. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής περνά και μέσα από ένα τέτοιο μέτρο και σίγουρα δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να εισπράξει φόρους και όχι πρόστιμα από την επιχείρηση.
 • Η ύπαρξη νόμων και εγκυκλίων από μόνη της δεν πατάσσει τη φοροδιαφυγή αλλά απαιτεί:

Ø       Την διενέργεια ελέγχων από τον φορολογικό μηχανισμό στους δρόμους διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων ημέρα και νύκτα (ώστε να προστατευθούν οι έντιμοι επιχειρηματίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό)

Ø       Την αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου οι οποίοι θα ελέγχουν αν  έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία)

Κλείνοντας την παρουσίαση του  επανέλαβε και τόνισε τα ακόλουθα:

Πρέπει να υιοθετηθούν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη του φαινόμενου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι όσοι αποφασίζουν ή προτείνουν μέτρα για την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή, ότι εάν δεν οριοθετήσουν το επάγγελμα μας ως προς το ποιοι και πως θα το ασκούν και δεν  προφυλάξουν όσους το ασκούν νομίμως νομοθετώντας έναν ισχυρό και δίκαιο Κώδικα Δεοντολογίας, πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να επιτευχθεί όποια μέτρα και αν εφαρμοσθούν.

Η γνώμη αυτών που λειτουργούν καθημερινά στην εφαρμογή κάθε απόφασης που αφορά την οικονομία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε φορολογικού νομοθετήματος. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια και οι σημαντικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι πριν την κατάθεσή τους ή την έκδοσή τους, πρέπει να υποβάλλονται  για διαβούλευση  με την Ομοσπονδία μας, διότι δικαιολογημένα πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη.

Αυτό αποτελεί πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας και έχει καταγραφεί και στα πορίσματα του   1ου Πανελληνίου Φοροτεχνικού Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2006. Ας ελπίσουμε ότι η θέση αυτή θα γίνει πράξη προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας, προς όφελος όλων των πολιτών.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Πανίδης Ι. Αβραάμ                                                     Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.