Προς τον:

ΥΦΥπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Κο Αντώνιο Μπέζα

Κοινοποίηση:

  • Διεύθυνση -Δ12 -Φορολογίας Εισοδήματος

 

Θέμα: Παράταση  της προθεσμίας υποβολής φορολογικών  δηλώσεων φυσικών  προσώπων  του Οικονομικού Έτους 2009

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 072

Αθήνα: Τετάρτη , 10 Ιουνίου  2009

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Με την απόφαση με αρ.πρωτ.: 1048843/928/A0012/14-05-2009 παρατάθηκαν κατά 15 εργάσιμες ημέρες οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων των κατηγοριών, των υποχρέων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Η ίδια απόφαση όριζε επίσης ότι «οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ορίζονται στις ίδιες ημερομηνίες με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους...»

Με την παρούσα ζητούμε μεγαλύτερη παράταση της σχετικής προθεσμίας - που ήδη έχει εκπνεύσει για μια μεγάλη μερίδα φορολογουμένων στις 09/06/09 - κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας των λογιστικών γραφείων γεγονός που δύσκολα φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από τα Στελέχη του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. καθώς δεν έχουν πλήρη εικόνα για το σύνολο των εργασιών που εκτελούμε τακτικά ή έκτακτα.

Θεωρούμε εύλογο η σχετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης που έληξε στις 09/06/09 ή λήγει  στις 24 Ιουνίου 2009 να παραταθεί για ακόμη 15 εργάσιμες ημέρες δηλαδή μέχρι και την 15η Ιουλίου  2009 για ΟΛΕΣ τις κατηγορίες εισοδημάτων φυσικών προσώπων και μόνον για ηλεκτρονική υποβολή.

Πιστεύουμε ότι μια τέτοια απόφαση θα αποσυμφορήσει και τις Δ.Ο.Υ. αλλά και την Γ.Γ.Π.Σ.

 

Ευελπιστούμε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ  θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του αιτήματος μας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.