Προς την

Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά

Κοινοποίηση:

- Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

- Διοικητή Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής ΙΚΑ

- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

 

Θέμα: Η άποψη του Κλάδου για τις προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ.

 

Αρ. Πρωτ.Εξερχομένου: 093 -29  Ιουνίου 2009

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή το περιεχόμενο Δ.Τ., από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου του οποίου προΐστασθε, στις 19/6/09  σχετικού με τον εκσυγχρονισμό του Ι.Κ.Α. και την καθιέρωση της υποχρεωτικής υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο σχεδόν για όλους όσους απασχολούν προσωπικό.

Εκπροσωπώντας τον Κλάδο που ουσιαστικά στήριξε την υλοποίηση και εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος του Ι.Κ.Α. για το σύνολο των επιχειρήσεων θεωρούμε ότι πρέπει να καταθέσουμε την άποψή μας σχετικά με την σχεδιαζόμενη αλλαγή στις προθεσμίες υποβολής της Α.Π.Δ. για τους λοιπούς (κοινούς) εργοδότες που την υποβάλουν μέσω διαδικτύου καθώς θα καθιερωθούν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής της, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους.

 

Κατ' αρχάς δεν μας βρίσκει αντίθετους   η υποβολή της Α.Π.Δ. σε ηλεκτρονική μορφή από το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, που απασχολούν προσωπικό, καθώς το σύνολο του Κλάδου έχει ήδη επενδύσει μεγάλα ποσά σε υλικοτεχνική υποδομή και σε εκπαίδευση του προσωπικού κατά την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ..

Όμως είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην αλλαγή των ήδη νομοθετικά θεσμοθετημένων καταληκτικών ημερομηνιών για την ηλεκτρονική υποβολή για τους εξής λόγους:

  • Έχοντας να παρακολουθήσουμε δεκάδες καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή δηλώσεων φορολογικού κυρίως περιεχομένου κατά την διάρκεια του μήνα (και μέχρι την 26η) είναι αδύνατον να εξυπηρετήσουμε και άλλη υποχρέωση των πελατών μας τις ίδιες ημερομηνίες
  • Πιστεύουμε ότι η μείωση του διαθέσιμου χρόνου ολοκλήρωσης και αποστολής των Α.Π.Δ. θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή, των ήδη προβλεπόμενων, «εξοντωτικών» προστίμων που ισχύουν ακόμη και για καθυστέρηση μια ημέρας και ευελπιστούμε ότι πρόθεση του Υπουργείου και του Ι.Κ.Α. είναι η μείωση της εισφοροδιαφυγής και όχι η αύξηση των εσόδων μέσω των προστίμων
  • Η υποβολή της Α.Π.Δ. δεν συνδέεται άμεσα με την είσπραξη εισφορών ως εκ τούτου ο έλεγχος των πληρωμών και η ενημέρωση της ασφάλισης των εργαζομένων εξυπηρετείται πολύ καλά και τώρα με τις ήδη υπάρχουσες προθεσμίες, που είναι στο τέλος του επόμενου μήνα από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου για τις «κοινές» επιχειρήσεις.
  • Εάν η δυνατότητες του Ο.Π.Σ.- Ι.Κ.Α. δεν μπορούν να καλύψουν τις σχεδιαζόμενες αυξημένες ανάγκες πρέπει να επιλεγεί σαν λύση του προβλήματος η αναβάθμιση του συστήματος και όχι η μεταβίβαση του κόστους από το Ι.Κ.Α. έμμεσα μεν στις επιχειρήσεις άμεσα δε στα Μέλη μας

 

 

 

 

 

Με κάθε επίγνωση της βαρύτητας των λέξεων μας τονίζουμε υπεύθυνα ότι το σύνολο του Κλάδου θα αντιδράσει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην σχεδιαζόμενη αλλαγή των προθεσμιών καθώς ήδη, από Ενώσεις ανά την Ελλάδα, μας ζητούν να λάβουμε σχετική απόφαση στην επόμενη Γενική μας Συνέλευση που έχει προγραμματισθεί για το Σάββατο 4 Ιουλίου 2009 στην Αθήνα καθώς είναι πλέον, ανθρωπίνως, αδύνατον να εξυπηρετήσουμε τις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις των πελατών μας.

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσωπώντας τους άμισθους συνεργάτες του Υπουργείου σας ζητούμε να μην προχωρήσετε σε αλλαγή των ήδη υφιστάμενων προθεσμιών ενώ ταυτόχρονα είναι ευκαιρία να επανεξετάσετε τα ήδη υφιστάμενα «παράλογα» πρόστιμα για καθυστέρηση υποβολής της Α.Π.Δ. ακόμη και για μια ημέρα καθώς η ευθύνη πληρωμής τους μετατοπίζεται από τις επιχειρήσεις στα Μέλη μας που όχι απλά δεν έχουν το δικαίωμα να «πάνε διακοπές» στο τέλος του μήνα αλλά ούτε να αρρωστήσουν.


Πιστεύοντας ότι οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος του Ι.Κ.Α. , ευελπιστούμε για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματος μας.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.