ΑΘΗΝΑ 23-03-2010

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 037

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κοινοποίηση:

  • Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
  • Τον Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
  • Τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΔΙΟΜΗΔΗ ΣΠΙΝΕΛΛΗ
  • Τον Ειδικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Ε. κο ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ
  • Τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. κο ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
  • Τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
  • Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

Θέμα: Γενικές παρατηρήσεις επί του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ)

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»

Και η άποψή μας

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α

Επί του άρθρου 17 του Νομοσχεδίου που αφορά θέματα του Κλάδου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Σε συνέχεια του από 19/03/2010 (19.32) e-mail με το οποίο μας κοινοποιήθηκε όλο το ως άνω νομοσχέδιο και η σχετική αιτιολογική έκθεση με την παρούσα σας στέλνουμε τις απόψεις μας, όπως μας ζητήθηκε, αναφορικά με κάποια βασικά σημεία που επισημάναμε στην μικρή πίστωση χρόνου που μας δόθηκε για ένα τόσο μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά ανατρέπει «τα πάντα» .

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που ως βασικό στόχο έχει αυτό που αναφέρει και ο τίτλος του, όμως  η πίεση του χρόνου και του δημόσιου χρέους δεν άφησε πολλά περιθώρια - παρά του ότι έγιναν τρεις συνεδριάσεις σε κάθε Ομάδα Εργασίας με τους φορείς και παραλάβατε πολλά έγγραφα υπομνήματα - ελιγμών και δεν επέτρεψε στην Πολιτική Ηγεσία να εξετάσει με νηφαλιότητα όλες τις  παραμέτρους όπως και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του αλλά κυρίως η επίπτωση στην «πραγματική οικονομία».

 

Είναι θετικά σημεία:

Ø      Η θέσπιση ενιαίας με πολλά κλιμάκια φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα (η αύξηση του ποσοστού φόρου στο 45% έστω και πάνω από τα 100.000,00€ μπορεί να είναι κοινωνικά δίκαια απόφαση αλλά ενδεχόμενα να «στερήσει» την χώρα από κάποιες κερδοφόρες επιχειρήσεις)

Ø      Ο λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων για όλα τα επαγγέλματα ( ΔΕΝ αντιληφθήκαμε - από την πρώτη ανάγνωση - αν υπάρχει μόνιμη ή προσωρινή εξαίρεση των  οικοδομικών επιχειρήσεων καθώς ορίζεται αύξηση του συντελεστή Κ.Κ. από 15% σε 20% επί των εσόδων. Η οικοδομή περνά κρίση και είναι η «κινητήριος» δύναμη της οικονομίας αλλά εδώ δεν ισχύει η αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης « Ο λογιστικός προσδιορισμός είναι δικαιότερος γιατί απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης με τα πραγματικά έσοδα και τις πραγματικές δαπάνες» ;)

Ø      Η δημιουργία πρόσθετου αφορολόγητου βάσει αποδείξεων δαπανών (ΔΕΝ ξεκαθαρίζεται η σύνδεση αποδείξεων και πρόσθετου αφορολόγητου λόγω τέκνων. Θα αυξάνεται το αφορολόγητο των 6.000, 00 € άνευ αποδείξεων ή θα χρειάζονται και για τα όρια αυτά αποδείξεις και με ποιο συντελεστή ; Επίσης απαιτείται διευκρίνιση εάν οι αποδείξεις δαπανών θα λαμβάνονται ή όχι υπ'  όψιν - και με ποιο τρόπο - για τον προσδιορισμό του αναλωθέντος κεφαλαίου μέσα στην χρήση)

Ø      Η θέσπιση τεκμηρίων δαπανών βάσει της δαπάνης διατήρησης (ή χρήσης) περιουσιακών στοιχείων (αν και πρέπει να εξετασθούν πάλι ποιο αναλυτικά κάποια από αυτά ώστε να αποφευχθούν αδικίες σε κάποιες περιπτώσεις και να είναι όλα να είναι μαχητά  και να υπάρχει σαφή αναφορά για τα στοιχεία με τα οποία ο φορολογούμενος θα μπορεί να αποδείξει μειωμένες δαπάνες σε κάποιες περιπτώσεις που κατέχει κάτι αλλά δεν το χρησιμοποιεί καθόλου αλλά δεν θέλει και να το πουλήσει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία χωρίς ρεύμα)

Ø      Κατάργηση Φοροαπαλλαγών και αυτοτελούς φορολόγησης

Ø      Η διατήρηση του τρόπου φορολόγησης των μικρών Εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε., κοινωνίες με ανήλικο)

Ø      Η πολύπλευρη προσπάθεια για την μείωση της φοροδιαφυγής μέσω offshore εταιριών και τριγωνικών συναλλαγών.

Ø      Κατάργηση του Ε.Τ.ΑΚ. και εφαρμογή βελτιωμένου ΦΜΑΠ

Ø      Αποκατάσταση των αδικιών που επέφεραν κάποιες διατάξεις επιβολής προστίμων δυσανάλογων με την παράβαση

Ø      Η διατήρηση και βελτίωση του αυτοελέγχου

 

Είναι αρνητικά σημεία:

Ø      Η μεταβολή του χρόνου έκδοσης των Α.Π.Υ. για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (άρθρο 6 παρ.9)  Η αιτιολογία « .. η ρύθμιση συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και δικαιότερη εφαρμογή του ελέγχου από τις φορολογικές» είναι υπερβολική, καθώς αντιστρατεύεται την φράση που τέθηκε στην ίδια παράγραφο και καταδεικνύει γιατί ο χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Παροχής υπηρεσιών είχε ορισθεί όπως ισχύει «Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε» .

o         Η ασάφεια της φράσης θα αποτελέσει σημείο τριβής με την φορολογούσα αρχή. Πιστεύουμε ότι ενώ η απόφαση ουσιαστικά στην καλύτερη των περιπτώσεων θα «ενισχύσει» τα έσοδα του 2010 ( ο Κλάδος μας πληρώνεται με καθυστέρηση - ειδικά τα τελευταία χρόνια - και συνήθως με την σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων των επιχειρήσεων δηλαδή μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.)

o        Μια απλή ερώτηση : - Η υπηρεσία μας ολοκληρώνεται με την σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο. Τότε πρέπει να εκδίδουμε το φορολογικό στοιχείο ;

o        Η λύση είναι συστηματικός έλεγχος και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για μη έκδοση εφόσον ΠΡΑΓΜΑΤΙ εισπράχθηκε η αμοιβή.

o        Κάποιοι επαγγελματικοί κλάδοι έχουν ελάχιστες αμοιβές και βέβαια είσπραξη - εμείς ΟΧΙ.

o         Ο Κλάδος δεινοπαθεί από «ανείσπρακτες αμοιβές» καθώς οι επιχειρήσεις ΔΕΝ έχουν κάποια εκ του νόμου υποχρέωση να μας καταβάλλουν ακόμη και την κοινά συμφωνηθείσα αμοιβή . Έτσι θα έχουμε το φαινόμενο να πληρώνονται φόροι για αμοιβές που δεν εισπράττονται ενώ ο έλεγχος από τις φορολογικές αρχές είναι και απλός και εφικτός ειδικά αν όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπει το νομοσχέδιο. Δεν μπορούμε να προκαταβάλλουμε φόρο και Φ.Π.Α. μήνες πριν την είσπραξη.

o        Διεκδικούμε την ρητή εξαίρεση ή εναλλακτικά σαφή προσδιορισμό ότι η Α.Π.Υ. πρέπει να εκδίδεται το αργότερο μέσα στην διαχειριστική περίοδο που συντάχθηκε η δήλωση φόρου εισοδήματος .

o        Και σίγουρα η υποχρέωση σύμβασης με κατάθεση στην Δ.Ο.Υ. - ίσως και μέσω Taxis για μείωση της γραφειοκρατίας - να βοηθούσε πιο ουσιαστικά στον έλεγχο που θέλει η φορολογούσα αρχή για την μη έκδοση στοιχείου αμοιβής  εξασφαλίζοντας στο Δημόσιο

Ø      Το μεγάλο ζητούμενο που ήταν η  απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών «χάθηκε» στο χάσμα που έχει δημιουργήσει η φοροδιαφυγή και η ανάγκη για φορολογική δικαιοσύνη. Όμως ακόμη και έτσι υπάρχουν πολλά σημεία βελτίωσης που είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε.

Ø      Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας προϊδεάζει για την τμηματική κατάργηση του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με το Κυβερνητικό πρόγραμμα ενώ αντίθετα προστέθηκαν νέες - ίσως αναγκαίες ως προς το ζητούμενο - γραφειοκρατικές όμως διαδικασίες (διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών) που αυξάνουν το λειτουργικό κόστος ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - λειτουργικό κόστος που ίσως δεν μπορούν να καλύψουν πάρα πολλές εξ αυτών.

Ø      Η κατάργηση του μέτρου της τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α. από 01/01/2011 και η νομοθέτηση της αποδέσμευσης υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων από την καταβολή του φόρου (Φ.Π.Α. και Εισόδημα εταιριών) ώστε να βεβαιώνονται τα αντίστοιχα ποσά.

Ø      Η επιβολή εμμέσων φόρων (Φ.Π.Α.) σε δραστηριότητες που μέχρι σήμερα εξαιρούντο. Τα μόνα ποσά που θα «εισπράξει» το Δημόσιο είναι τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα  και όχι οι επιχειρήσεις . Επιπλέον είναι λάθος να υποστηρίζει κάποιος ότι η επιβολή Φ.Π.Α. θα επιφέρει μείωση της φοροδιαφυγής καθώς απλούστατα θα αυξήσει το πράγματι καταβαλλόμενο κόστος της φορολογητέας πράξης. Ίσως  μια σύμβαση με κατάθεση στην Δ.Ο.Υ. να βοηθούσε στον έλεγχο και θα απέτρεπε την μη έκδοση στοιχείου ή την αλλοίωση της αμοιβής

Η άποψή μας

Επί του άρθρου 17 του Νομοσχεδίου που αφορά θέματα του Κλάδου

 

Με το άρθρο 17 παρ. 7,8,9 και 10 γίνεται προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που θα είναι αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών στην προσπάθεια για μείωση ή και εξάλειψη της φοροδιαφυγής.

Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε δύο σημεία που έχουν ανάγκη αποσαφήνισης στον νόμο και όχι με εγκύκλιο στην παρ. 9 που αφορά την παρ.3 .αρ.38 του Ν.2873/2000:

Ø      φορολογική αναμόρφωση και δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται

-   πρέπει να καταγραφούν ποιες δαπάνες ΔΕΝ αναγνωρίζονται (και όχι ποιες αναγνωρίζονται)

-   να επανακαθορισθεί η έννοια της παραγωγικότητας μιας δαπάνης καθώς πιστεύουμε ότι στο θέμα αυτό πρωτοτυπούμε σε παγκόσμιο επίπεδο

-    ο έλεγχος ΟΛΩΝ των παραστατικών δαπανών όταν πρόκειται για «επίβλεψη» λογιστηρίου είναι μια χρονοβόρα εργασία - που μπορεί να γίνει - αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί ως εκ τούτου πρέπει να αρκείται ο εξωτερικός επιβλέπων Λογιστής στην συνέπεια του υπαλλήλου

Ø      «υποβολή» ορθά όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων

-   Τι δήλωση θα πρέπει να κάνει ο Λογιστής - Φοροτεχνικός όταν αυτός έχει έγκαιρα και ορθά συμπληρώσει την δήλωση και ο Επιχειρηματίας αδυνατεί να την πληρώσει ; θα πρέπει να την υποβάλλει ηλεκτρονικά ο Λογιστής ; όπως γίνεται τώρα με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. έτσι ώστε το Taxis να γνωρίζει ποιες δεν πληρώθηκαν ;

 

Ναι η πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών είναι ένα χρόνιο αίτημα των Ελεύθερων Επαγγελματιών και το ζητούμενο δεν ήταν τα δικαιώματα αλλά η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων μας και η εξάλειψη της παραοικονομίας στον Κλάδο μας φαινόμενο που καλύπτει το 40% των εργασιών του Κλάδου (από επίσημα χείλη πρώην Υπουργού).

Όμως τα θεμέλια του «Πιστοποιημένου Λογιστή - Φοροτεχνικού» υποσκάπτονται συστηματικά από την διατήρηση διατάξεων που επί χρόνια κατήργησαν στην πράξη ακόμη και τις Άδειες ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού που «μοίραζε» το Οικονομικό Επιμελητήριο από το 1997 φτάνοντας σήμερα στο σημείο να είναι κάτοχοι αυτών συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, εν ενεργεία τραπεζοϋπάλληλοι και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και άνθρωποι που πήραν μια Άδεια και την έβαλαν στο συρτάρι χωρίς να ασκούν το Επάγγελμα έκτοτε αλλά και οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που σήμερα κατάφεραν να είναι «ελεγκτές και ελεγχόμενοι».

Πρέπει λοιπόν Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ να αξιολογηθούν πολύ σοβαρά «.. οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό ...»

Όμως το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς που διέπει την χορήγηση και εποπτεία των Αδειών μας φέρνει συνεχώς στην επιφάνεια, αυξανόμενο, ένα  ακόμη ασυνήθιστο φαινόμενο: να ελέγχουν την έκδοση των αδειών μας (ποιος λαμβάνει και για ποιο λόγο αλλά και την νομιμότητα των δικαιολογητικών) πρόσωπα που όχι μόνον δεν ανήκουν στον Κλάδο αλλά έχουν και συγκρουόμενα συμφέροντα (π.χ. Ορκωτοί Λογιστές, αλλά και Δημόσιοι Υπάλληλοι) .

Μόνον τώρα τελευταία  η Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση του αιτήματος του Κλάδου για εκκαθάριση του μητρώου και αποστολή στην Δικαιοσύνη όλων των ποινικών υποθέσεων .

Ζητούμε λοιπόν :

(1) την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του περιεχομένου της παρ. 7 του άρθρου 17 του νομοσχεδίου με το εξής αιτιολογικό:

 

Λέμε ΝΑΙ σε έναν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ Δημόσιο αυτοχρηματοδοτούμενο Φορέα που θα χορηγεί αυτό το «υποχρεωτικό» πιστοποιητικό με την συμμετοχή βεβαίως του Ο.Ε.Ε.,  του Δημοσίου (εκπροσώπου από το Υπουργείο Οικονομικών ή Ανώτερο Δικαστικό) αλλά και εκπροσώπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθώς  ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ότι η μη συμμετοχή και Κλαδικού Εκπροσώπου (της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) στον ΕΛΕΓΧΟ της ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ τήρησης  των όσων θα περιλαμβάνει η, κατ' εξουσιοδότηση, Απόφασή σας θα οδηγήσει στο πάλι στο άνοιγμα της «κεκρόπορτας» που επιχειρείται με τόση προσπάθεια να κλείσετε.

Ακόμη και αν το Ο.Ε.Ε. αναλάβει τον συντονισμό ή ακόμη - ακόμη και την Προεδρία (κατ΄εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Οικονομικών) του τριμερούς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ φορέα αυτός πρέπει να ΜΗΝ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ούτε να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον ουσιαστικό έλεγχο του Ο.Ε.Ε. και ο πίνακας των κατόχων «πιστοποίησης» να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.

 

(2) Παράλληλα απουσιάζει μια πολύ σημαντική παράγραφο στο άρθρο 17 (θα έπρεπε μάλιστα να ήταν η αρχή της παρ.9) και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εάν είναι παράλειψη ή ληφθείσα απόφαση η διατήρηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στον Κλάδο μας.

Ναι πολύ σωστά αντιλαμβάνεστε ότι αναφερόμαστε στην «διατήρηση» της παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 που «επιβάλλει» όρια τζίρου για την υποχρέωση υπογραφής από Αδειούχο (άρα και πιστοποιημένου) Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Τόσο ο Κλάδος των Ελευθέρων - Επαγγελματιών Λογιστών - Φοροτεχνικών όσο και η Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. επί χρόνια ζητά την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ορίων που έθεσε το συγκεκριμένο άρθρο.

Το όριο των 300.000,00€  τζίρου (και 150.000,00€ για τις παροχής υπηρεσιών) είχε σαν αποτέλεσμα από την ύπαρξή του την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ κατάργηση της Άδειας που χορηγούσε το Ο.Ε.Ε.

Γνωρίζεται πολύ καλά ποιοι επιθυμούν την διατήρηση των συγκεκριμένων ορίων είναι κοινό μυστικό στους διαδρόμους των Δ.Ο.Υ. αλλά και του Υπουργείου.

Και σίγουρα όταν πριν χρόνια επιχειρήθηκε - στα πλαίσια πάταξης της φοροδιαφυγής - η κατάργηση των ορίων αυτοί που αντέδρασαν ήταν οι υπάλληλοι (ιδιωτικοί και δημόσιοι) που είδαν να «χάνεται» το αφορολόγητο εισόδημά τους .

 

Εσείς όμως, νοιώθαμε, ότι είχατε πάρει τις Πολιτικές αποφάσεις για εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και τώρα «διαπιστώνουμε» τα υπάρχοντα κενά στις αποφάσεις σας.

Κενά που σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ. για την χρήση 2007

αφορούν περίπου 935.000 επιχειρήσεις ατομικές ή προσωπικές εταιρείες

& 36.500 Γεωργικές Ατομικές Επιχειρήσεις

- 503.532 Ατομικές επιχειρήσεις με Μ.Ο. τζίρου 90.031 € (Ε1 κωδ 425) Εμπορικές & Παρ.Υπηρεσιών

- 137.722 Ατομικές επιχειρήσεις με Μ.Ο. τζίρου 83.449 € (Ε1 κωδ 426) Εμπορικές & Παρ.Υπηρεσιών

- 158.419 Ελεύθερους Επαγγελματίες με Μ.Ο. τζίρου 30.194 € (Ε1 κωδ 517)

-   38.485 Ελεύθερους Επαγγελματίες με Μ.Ο. τζίρου 30.418 € (Ε1 κωδ 518)

-   64.000 Προσωπικές Εταιρείες με τζίρο κάτω από 300.000 από Εμπόριο - Μεταποίηση [το 77% από 83.276 ετ. με Μ.Ο. τζίρου 449.660 €] (Ε5 κωδ 101)

-   32.000 Προσωπικές Εταιρείες με τζίρο κάτω από 150.000 από Υπηρεσίες [το 67% από 47.533 ετ. με Μ.Ο. τζίρου 155676 €] (Ε5 κωδ 101)

-   1.500 Προσωπικές Εταιρείες με τζίρο κάτω από 150.000 από Ελευθ.Επαγγέλματα [το 86% από 1.743 ετ. με Μ.Ο. τζίρου 164.336 €] (Ε5 κωδ 101)

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι αβάσιμο να υποστηρίζει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ότι στόχος της Φορολογικής Μεταρρύθμισης είναι το «κτύπημα» στην φοροδιαφυγή και να επιχειρείται η «εκμετάλλευση» ενός ολόκληρου Κλάδου που θα απελευθερώσει προσωπικό για ελέγχους και ταυτόχρονα να διατηρεί  (εν γνώσει της ;) διατάξεις για να συμπληρώνουν αφορολόγητα οι δημόσιοι (και ιδιωτικοί) υπάλληλοι το εισόδημά τους (μετά και την μείωση των επιδομάτων τους αλλά και την κατάργηση κάποιων φορολογικών απαλλαγών) .

Αν το σχετικό άρθρο δεν αλλάξει (κατάργηση των ορίων του άρθρου 38) τότε το οικοδόμημα όχι μόνον δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια και η διατήρηση μιας «χαριστικής» διάταξης που υποθάλπει την φοροδιαφυγή θα διαβρώνει συνεχώς την Εθνική Οικονομία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και τα συμπεράσματα της Ημερίδας που διοργανώσαμε στις 05/03/2010 για το θέμα της Πιστοποίησης , συμπεράσματα που θα σας φανούν χρήσιμα κατά την επεξεργασία του περιεχομένου της απόφασης που προβλέπεται για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και όλες τις λεπτομέρειες που θα διέπουν το νέο θεσμό της πιστοποίησης των Λογιστικών Γραφείων.

 

Ο Κλάδος θέλει και μπορεί είναι αρωγός στην προσπάθεια για την ενίσχυση των Δημοσίων Εσόδων.

Ενισχύστε σωστά την άμυνά μας σε κάθε απόπειρα κατάργησης αυτής αρωγής άμεσα ή έμμεσα.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.