@font-face { font-family: "Wingdings"; }@font-face { font-family: "Tahoma"; }@font-face { font-family: "Garamond"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Garamond; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

ΑΘΗΝΑ 30-03-2010

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 038

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κοινοποίηση:

  • Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
  • Τον Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
  • Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

Θέμα: Η θέσεις μας επί του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ)

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»

Επί των άρθρων του Νομοσχεδίου που αφορούν θέματα του Κλάδου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του από 23/03/2010 εγγράφου μας με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι θέσεις μας και τα σχόλια μας επί όλων σχεδόν των, εκ πρώτης όψεως, σημαντικών θεμάτων καθώς τα τυχόν επιμέρους προβλήματα σε μια πλειάδα διατάξεων θα εμφανισθούν μόνον κατά την εφαρμογή τους - και για τις περιπτώσεις αυτές όλοι μας στηριζόμαστε στην ρητή διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι τυχόν αδικίες θα διορθωθούν - είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε, ενόψει και της κατάθεσης και συζήτησης του νομοσχεδίου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σε κάποιες διατάξεις οι οποίες αφορούν τον Κλάδο μας δίνοντάς σας πρόσθετα στοιχεία και επομένως το έρεισμα να αξιολογήσετε ποιο αντικειμενικά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις σχετικές διατάξεις.

 

Επί του άρθρου 17 του Νομοσχεδίου που αφορά την πιστοποίηση

των Λογιστών - Φοροτεχνικών και την χορήγηση ηλεκτρονικής υπογραφής

 

Με το άρθρο 17 παρ. 7,8,9 και 10 γίνεται προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που θα είναι αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών στην προσπάθεια για μείωση ή και εξάλειψη της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα θα εξοικονομεί χιλιάδες ανθρωποώρες από τους υπαλλήλους του.

Ναι η πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών και η χορήγηση ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ένα χρόνιο αίτημα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών και το ζητούμενο δεν ήταν τα δικαιώματα αλλά η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων μας και η εξάλειψη της παραοικονομίας και στον Κλάδο μας, φαινόμενο που καλύπτει το 40% των εργασιών του Κλάδου (από επίσημα χείλη πρώην Υπουργού).

Όμως  η διατύπωση της παρ. 9 του άρθρου 17 του νομοσχεδίου καταλήγει σε νομιμοποίηση διάταξης που αποτελεί την βάση για την παραοικονομία που επιθυμεί να πατάξει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

Και η αιτιολογία της θέσης μας είναι πολύ απλή:

Η διατήρηση σε ισχύ των ορίων που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 καταστρέφει όλη την προσπάθεια καθώς αφήνει χωρίς έλεγχο από πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό περίπου 970.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες προς ευχαρίστηση όλων αυτών που συμπληρώνουν ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ το εισόδημά τους. (Τα στοιχεία είναι από την Γ.Γ.Π.Σ. και είναι στην διάθεσή σας σε πρώτη ζήτηση)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να ζητείται από τον Κλάδο μας να κάνει ουσιαστικά φορολογικό έλεγχο στον πελάτη του - αυτό σημαίνει το «..  είναι  υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος» - και με την ίδια παράγραφο ο νόμος να εξαιρεί από αυτήν την υποχρέωση το 81% των μικρομεσαίων και δυστυχώς όπως ήδη κατήγγειλε Σύλλογος , Μέλος μας, η πλειοψηφία των ανυπόγραφων δηλώσεων «αυτοπεραιώνουν» χωρίς κόστος.

ü      Ποιος θα τις ελέγξει και με ποιο κόστος για το Δημόσιο;

ü      Ποιος τηρεί τα λογιστικά τους βιβλία χωρίς Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ;

ü      Δεν έχει αντιληφθεί η Πολιτική Ηγεσία την ύπαρξη του «παράθυρου» ή το ποιους εξυπηρετεί το «παράθυρο» αυτό ;

 

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέλει να «χρησιμοποιήσει» ως ελεγκτές τις χιλιάδες των Συναδέλφων που ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα και ο Κλάδος ζητά το Επάγγελμα να ασκείται ΜΟΝΟΝ από όποιους το ασκούν νόμιμα.

Το ίδιο ζητούν και οι εκατοντάδες - κάθε χρόνο - απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών και των Α.Τ.Ε.Ι. που δίκαια διεκδικούν μια θέση στην αγορά εργασίας ή στο Ελεύθερο Επάγγελμα.

Επίσης :

ü      Οι σκιές και οι ασάφειες στις υποχρεώσεις μας πρέπει να διευκρινισθούν.

ü      Όχι με Υπουργικές αποφάσεις που μπορεί εύκολα να αλλάζουν αλλά μέσα από τον Νόμο.

Η μεταβολή του χρόνου έκδοσης των Α.Π.Υ. ειδικά για τον Κλάδο μας

που ανήκει στα Ελευθέρια Επαγγέλματα (άρθρο 6 παρ.9 του νομοσχεδίου)

για τους εξής λόγους:

1.- Οι υπηρεσίες μας, κυρίως προς τους Επαγγελματίες, είναι αόριστης διάρκειας και επαναλαμβάνονται επί σειρά ετών, επομένως είναι εύκολος ο φορολογικός έλεγχος για την παροχή της υπηρεσίας αλλά και για την πληρωμή όπως και για την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου.

2.- Ο Κλάδος μας στερείται του πλεονεκτήματος άλλων Ελεύθερων Επαγγελματιών για «βεβαία» είσπραξη μιας ελάχιστης αμοιβής και οι πελάτες μας πάρα πολύ συχνά (ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής συγκυρίας) δεν πληρώνουν όχι απλά τον Φ.Π.Α. ή τον παρακρατούμενο φόρο αλλά ούτε και τις αμοιβές μας. Δεν μιλάμε για πίστωση αλλά για επισφάλεια για την οποία το νομοσχέδιο δεν προβλέπει  ούτε πιστωτικό ούτε υπάρχει η δυνατότητα να στραφούμε δικαστικά κατά όλων των μικρομεσαίων που μας πληρώνουν με καθυστέρηση ενός, δύο ή και τριών ετών.

3.- Ακόμη και αν υποχρεωθούμε - για διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου - μέσω του παρόντος νόμου να συνάψουμε «συμβάσεις ανάθεσης ανεξάρτητων υπηρεσιών» με όλους τους πελάτες μας που θα κατατίθενται στην Δ.Ο.Υ. ή στο Taxis θα συνεχίσουμε να έχουμε την αμφιβολία ως προς τον χρόνο που ο φορολογικός έλεγχος θα τοποθετήσει την «ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας» .

Ναι θα αποδεχθούμε, ως δίκαιη, την προωθούμενη μεταβολή για τις αμοιβές μας από Επιτηδευματίες και Επιχειρήσεις ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ κατοχυρωθεί ΝΟΜΙΚΑ η είσπραξη της αμοιβής μας αμέσως μετά την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου όπως ισχύει και για άλλες Επαγγελματικές Ομάδες.

Αποδεχόμαστε ότι η έκδοση των Α.Π.Υ. προς τους Ιδιώτες για την συμπλήρωση ή υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων μπορεί να γίνεται ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας αν και πολλές φορές η είσπραξη γίνεται και μετά από μήνες καθώς ήδη γίνεται μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Διεκδικούμε την ρητή εξαίρεση ή εναλλακτικά σαφή αναφορά ότι η Α.Π.Υ. μπορεί να εκδίδεται με την είσπραξη της αμοιβής που θα ορίζεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό «ανάθεσης έργου ανεξάρτητων υπηρεσιών» που θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Αυτό θα βοηθούσε πιο ουσιαστικά στον έλεγχο που θέλει η φορολογούσα αρχή για την μη έκδοση στοιχείου αμοιβής  εξασφαλίζοντας το Δημόσιο.

Επί του άρθρου 79 του Νομοσχεδίου που αφορά την διαδικασία

«Αυτοπεραίωσης» με αναφορά στις υπαγόμενες και εξαιρούμενες δηλώσεις

 

Με το άρθρο 79 του νομοσχεδίου επιχειρείται αναμόρφωση της  ισχύουσας αυτοπεραίωσης - από τώρα και στο εξής «αυτοελέγχου» - χωρίς όμως οι υπεύθυνοι να επιχειρούν μέσω αυτής αναμόρφωσης να κλείσουν όχι απλώς ένα «παράθυρο» αλλά μια «πόρτα» φοροδιαφυγής.

Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε υποχρέωση υπογραφής των σχετικών δηλώσεων «αυτοελέγχου» από πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό ο οποίος επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για την  ορθή μεταφορά των δεδομένων βιβλίων και στοιχείων στην δήλωση φορολογίας (Ε3) αλλά και για την σωστή εφαρμογή των νέων διατάξεων για την «αυτοπεραίωση», καθιστά τις δηλώσεις αυτές, εν δυνάμει, «ύποπτες» και υποψήφιες για έλεγχο.

Μέχρι σήμερα υποβάλλονται (ισχύει και για την χρήση 2009) δηλώσεις με αυτοπεραίωση - αυτοέλεγχο χωρίς καμία υπογραφή από Λογιστή - Φοροτεχνικό, καθώς δεν υπήρχε καμία εκ του νόμου υποχρέωση, δηλώσεις που «αυτόματα» θεωρούντο περαιωμένες και δεν ελέγχονται εάν το δηλωθέν εισόδημα ήταν έστω και 1 ευρώ πάνω από τον τεκμαρτό τρόπο του αυτοελέγχου εκτός και έπεφταν στο δείγμα. Έλεγχος που αφορούσε πάνω από 100.000 δηλώσεις. Έγινε κάποια χρονιά;  Ποιος εξασφαλίζει το Δημόσιο για την «ακρίβεια της μεταφοράς των δεδομένων βιβλίων και στοιχείων»;

Όπως ήδη προαναφέραμε υπάρχει καταγγελία Συλλόγου, Μέλος μας, υπάρχουν ύποπτες δηλώσεις χωρίς υπογραφή που «αυτοπεραιώνουν» χωρίς οικονομικό όφελος για το Δημόσιο δείχνοντας απλά λίγα ευρώ επιπλέον κέρδος επί πέντε συνεχή χρόνια.

 

Προτείνουμε λοιπόν η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του νομοσχεδίου ( που αναφέρεται στις περιπτώσεις που γενικώς εξαιρούνται) να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79 - Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 η λέξη «περαίωσης» μετά τις λέξεις «Εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας» αντικαθίσταται με τη λέξη «αυτοελέγχου» και η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις α' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται και προστίθεται νέες περιπτώσεις στ΄ και ζ΄, ως εξής:

«Δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τηρηθέντα βιβλία της κατά περίπτωση προσήκουσας κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που αφορούν διαχειριστικές περιόδους με ύψος ακαθάριστων εσόδων βάσει βιβλίων και στοιχείων κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:»

«α. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται με οποιαδήποτε παράβαση από αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ή 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως του μεγέθους και της επίπτωσής της επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων, ή με παράβαση μη επίδειξης βιβλίων ή στοιχείων αυτού του Κώδικα.»

«ε. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα.»

«στ. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών ΦΠΑ ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.»

«ζ. Δηλώσεις που δεν έχουν υπογραφή από Λογιστή - Φοροτεχνικό κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997 (Α'154) και τα πλήρη στοιχεία του»

 

 

 

Kύριε Υπουργέ,

Είναι αβάσιμο να υποστηρίζει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ότι στόχος της Φορολογικής Μεταρρύθμισης είναι το «κτύπημα» στην φοροδιαφυγή και να επιχειρείται, πολύ ορθά, η «εκμετάλλευση» ενός ολόκληρου Κλάδου που θα απελευθερώσει προσωπικό του Υπουργείου για ελέγχους και ταυτόχρονα να διατηρεί (ίσως όχι εν γνώσει της) διατάξεις για να συμπληρώνουν αφορολόγητα δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι το εισόδημά τους .

Αν το σχετικό άρθρο δεν αλλάξει (κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 παρ. 2) τότε το οικοδόμημα όχι μόνον δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια αλλά η ταυτόχρονη διατήρηση μιας «χαριστικής» διάταξης, που υποθάλπει την φοροδιαφυγή, θα διαβρώνει συνεχώς την Εθνική Οικονομία.

Ο Κλάδος θέλει και μπορεί είναι αρωγός στην προσπάθεια για την ενίσχυση των Δημοσίων Εσόδων όμως ΠΡΕΠΕΙ να ενισχύσετε σωστά την άμυνά μας σε κάθε «απόπειρα» κατάργησης αυτής αρωγής, άμεσα ή έμμεσα.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.