Προς τoν

ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διοικητή Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση:

- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής ΙΚΑ

- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

- Ε.Σ.Ε.Ε.

 

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ 1ου τριμήνου 2010

 

Αρ. Πρωτ.Εξερχομένου: 041 -27  Απριλίου 2010

Αξιότιμε  Κύριε Διοικητά,

 

Λόγω της ΠΡΩΤΗΣ εφαρμογής του μέτρου για την «τμηματική» υποβολή των Α.Π.Δ. του 1ου τριμήνου 2010 παρουσιάσθηκαν πολλές ελλείψεις στην έγκυρη ενημέρωση του Κλάδου (καθώς δεν υπήρχε ούτε μια ενημέρωση μέσω e-mail των χρηστών όπως έγινε για την πιστοποίηση των Εργοδοτών Τεχνικών Έργων) γεγονός που οδήγησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην μη έγκαιρη υποβολή Α.Π.Δ. που «θεωρούνται» πλέον εκπρόθεσμες.

Αν και κρίνουμε το μέτρο της «ημερολογιακής» αποστολής των Α.Π.Δ. ως ενεδαφικό,  καθώς δεν ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ σε πάταξη της εισφοροδιαφυγής αλλά έχει ως αποτέλεσμα την «δημιουργία προϋποθέσεων» για έσοδα από πρόστιμα και πιστεύουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (ΙΚΑ - Επιχειρήσεις - Λογιστές) εντούτοις επί του παρόντος ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΗΘΙΚΟ την ικανοποίηση του  αιτήματος - έστω και για ΜΙΑ φορά - για την παράταση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της Α.Π.Δ. του 1ου τριμήνου μέχρι ΚΑΙ την Δευτέρα 03/05/2010.

Ο Κλάδος μας αυτή την περίοδο είχε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις όλες σε σχέση με τις αλλαγές στην φορολογική και εργατική νομοθεσία και να αντιμετωπίσει πολλές τακτές ημερομηνίες μέχρι 30/04 και η συσσώρευση των υποβολών στις τελευταίες ημέρες είναι η αναμενόμενη συνέπεια του όγκου της εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί, από τον Κλάδο μας, ειδικά τον Απρίλιο καθώς συμπίπτουν χρονικά πλειάδα ηλεκτρονικών υποβολών προς το TAXISnet αλλά και το IKAnet.

Πιστεύοντας ότι οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος του Ι.Κ.Α. , ευελπιστούμε για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματος μας και συγχρόνως αιτούμεθα μια συνάντηση μαζί σας ώστε να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον Κλάδο μας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.