Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Κοινοποίηση:

Πρωθυπουργό Κο Γεώργιο Α. Παπανδρέου

Υφυπουργό Οικονομικών  Κο Φίλιππο Σαχινίδη

Υφυπουργό Οικονομικών  Κο Δημήτριο Κουσελά

Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών Κο Ηλία Πλασκοβίτη

Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Κο Δημήτριο Γεωργακόπουλο

Γεν. Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Κο Διομήδη ΣπινέλΛη

Γεν. Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. Κο Γιάννη Καπελέρη

Πρόεδρο Σ.Ο.Ε. Κο Γεώργιο Ζανιά

Αθήνα 10  Μαρτίου 2011

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχομένου 020

ΘΕΜΑ : Τα προβλήματα που δημιουργεί η μη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την Πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών (άρθρο 17 του Ν.3842/23-4-2010)

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) είναι αναγκασμένο να σας υπενθυμίσει ότι σήμερα - 315 ημέρες μετά την δημοσίευση του Ν.3842/10 στο Φ.Ε.Κ. - δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις της παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 που προβλέπουν την υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές  φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν.2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καθώς και την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.

Δηλαδή δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση ώστε να καθορισθούν το περιεχόμενο του πιο πάνω πιστοποιητικού, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγείται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

Εξ όσων γνωρίζουμε - συμμετέχοντας στην διαβούλευση με το Ο.Ε.Ε. - η αρμόδια ομάδα εργασίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου έχει διαβιβάσει την εισηγητική της έκθεση τον Δεκέμβριο (μετά τις εκλογές του Ο.Ε.Ε.) και έκτοτε καμία κίνηση καμία ενημέρωση από υπηρεσιακούς παράγοντες ή την Πολιτική Ηγεσία.

Και έφτασε (και εύλογα παρατάθηκε) η περίοδος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Και ο Κλάδος ρωτάει χωρίς να μπορεί να λάβει απάντηση από κανέναν:

Ø      Πως νομιμοποιούμαστε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά δηλώσεις χωρίς να γνωρίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πιστοποίησης ;

Ø      Ποια φορολογική αναμόρφωση πρέπει να γίνει, με ποιες προϋποθέσεις, ευθύνες σε περίπτωση μεταγενέστερων - από έλεγχο - λογιστικών διαφορών;

Ø      Γιατί οι όποιες παρατάσεις λαμβάνουν υπ' όψιν μόνον τα τεχνικά προβλήματα της Γ.Γ.Π.Σ. και όχι τους ανθρώπους που θα υλοποιήσουν ΟΛΕΣ τις αποφάσεις που εισηγούνται οι «ειδικοί» ;

Ø      Γνωρίζεται ότι από τα 3.500.000 περίπου ηλεκτρονικές συναλλαγές οι περίπου 3.150.000 υλοποιήθηκαν από 14.700 Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία ;

Ø      Οι ημερομηνίες τρέχουν για πληθώρα ηλεκτρονικών δηλώσεων που φέτος θα υποβληθούν - ΟΡΘΩΣ - ηλεκτρονικά από όλους εμάς αλλά ποιος κάθισε να σκεφθεί το άγχος που μας διακατέχει για να τηρηθούν οι προθεσμίες ;

Ø      Ενώ βγαίνουν ανακοινώσεις με αναφορά μεγεθών για μείωση κόστους χαρτιού και εκπομπών διοξειδίου από την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων γιατί  κάποιος δεν υπολόγισε το δικό μας κόστος εφόσον ούτως ή άλλως θα υπάρχει εκτύπωση αρχείου από τον Κλάδο μας ;

Ø      Τι θα γίνει με την φορολογική αναμόρφωση και την ευθύνη όλων αυτών που «υπάγονται» στην εξαίρεση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000 για την «ΕΜΦΑΝΗ» χρήση Λογιστή και μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις από τα σπίτια τους ;

Ø      Ποιος θα μας προστατέψει από τους παρα-οικονομούντες που ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ πίσω από την ύπαρξη ορίων ;

Ø      Γιατί η Πολιτική Ηγεσία δεν τολμά να κλείσει το παράθυρο της φοροδιαφυγής που κρατούν ανοικτό όσοι εισηγούνται την διατήρηση ορίων για την υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης από Πιστοποιημένο Λογιστή-Φοροτεχνικό;

Ø      Γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για ΔΩΡΕΑΝ αποστολή όλων των δηλώσεων που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ (με έλεγχο από το Ο.Ε.Ε.) συντάσσονται από Επαγγελματίες που τηρούν οι ΙΔΙΟΙ και τα βιβλία τους ;

Ø      Επέρχονται αλλαγές και ποιες στην ισχύ των Αδειών που κατέχουμε (όσοι ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα) σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του άρθρου 3 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου για την «Απελευθέρωση των Επαγγελμάτων» και της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ ;

Ø      Να τις ανανεώσουμε για ένα χρόνο αυτόν τον μήνα (Μάρτιο) που λήγουν ή όχι καθώς σε 4 μήνες δεν θα ισχύουν ;

Ø      Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο Λογιστής είναι υπόχρεος για την ορθή δήλωση και ειλικρινή μεταφορά κλπ, πόσο συνταγματικό είναι, όταν ένας επιχειρηματίας στα όρια του άρθρου 38 χρησιμοποιεί Λογιστή, να υπόκειται στον ανωτέρω έλεγχο και αν δεν χρησιμοποιεί να δηλώνει ότι θέλει ;

Ø      Γιατί αυτοί οι επιχειρηματίες θα επιλέγουν να παρακολουθούνται από Πιστοποιημένους Λογιστές (αν συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 17 του ν.3842/10) , με ότι αυτό συνεπάγεται και δεν θα επιλέγουν να παρακολουθούνται από ΑΟΡΑΤΟΥΣ Λογιστές, προκειμένου να δηλώνουν ότι αυτοί θεωρούν σκόπιμο, χωρίς την εγγύηση που επιθυμεί να έχει το Δημόσιο μέσω της ευθύνης του Λογιστή;

Ø      Γιατί οι Υπηρεσιακοί παράγοντες δεν τολμούν καν να αναφερθούν στο «που βρίσκεται το ζήτημα της Πιστοποίησης» ;

Και αυτοδίκαια οδηγούμεθα στο κρίσιμο ερώτημα:

Ø      Μήπως η «αντίσταση» κατά της Πιστοποίησης του Κλάδου είναι πιο ισχυρή από την Πολιτική βούληση ή τις οδηγίες της Τρόϊκας καθώς προέρχεται από «οργανωμένες ομάδες» που προασπίζονται συμφέροντα που θίγονται αλλά και με ισχυρό έρεισμα μέσα στο Υπουργείο ;

Ναι δεν αποποιούμεθα της ευθύνης να προστατέψουμε το Δημόσιο συμφέρον ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτό των πελατών μας όμως κάποια στιγμή πρέπει οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες αλλά και η Πολιτική Ηγεσία να συγκεκριμενοποιήσει τα όρια της ευθύνης μας αναλύοντας τα δεδομένα για να δώσουν μια δίκαιη απάντηση στο κάτωθι ερώτημα :

Οι όροι «ορθή μεταφορά» και «ειλικρίνεια» των δηλώσεων καθώς και η «ορθή υποβολή» των δηλώσεων παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων, τι υποδηλώνουν ;

Κατά την άποψή μας για να έχουμε ειλικρίνεια δηλώσεων - σύμφωνα με την φορολογική ορολογία - θα πρέπει να γίνουν οι εξής «ανεφάρμοστες» ενέργειες :

Ø      Nα κάνουμε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων, ως προς τις προϋποθέσεις του Κ.Β.Σ.

Ø      Nα κάνουμε καταμέτρηση του δηλούμενου ταμείου

Ø      Nα κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο κλειστής αποθήκης κλπ.

Ø      Να κοστολογήσουμε σωστά  τις πρόσθετες - υποχρεωτικές υπηρεσίες μας που το Υπουργείο «επιβάλλει» στις επιχειρήσεις.

Ø      Να προβλέψουμε σωστά την πιθανότητα ο επιχειρηματίας που κατά την υποβολή των δηλώσεων οφείλει του ΙΚΑ του Δώρου Χριστουγέννων (και το ΙΚΑ αργεί να το βεβαιώσει λόγω φόρτου εργασίας) να το πληρώσει ή να το βεβαιώσει πριν την όποια καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης (ώστε να κάνουμε ή όχι φορολογική αναμόρφωση σε βάρος του πελάτη μας).

 

Αυτά όπως και πολλά άλλα συναφή θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να διευκρινιστούν επακριβώς και πριν την σύνταξη των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, διότι διαφορετικά θα προκύψουν τεράστια προβλήματα στην πράξη που σχεδόν πάντα διαφέρει από την θεωρία ενός νόμου.

Και όλα όσα αναφέρουμε αποτελούν τμήμα των δίκαιων και εύλογων προβληματισμών μας και πιστεύουμε ότι δικαιολογούν την ανησυχία που εκφράζουμε στην παρούσα επιστολή.

Κύριε Υπουργέ,

Η Κυβέρνηση έκανε νόμο τις αποφάσεις που έλαβε θέλοντας να προασπίσει το Δημόσιο συμφέρον μεταφέροντας σε όλους εμάς, που ασκούμε το Επάγγελμα, ένα μεγάλο τμήμα της ευθύνης του ελεγκτικού μηχανισμού.

Φέτος - για 1η φορά - θα λάβει ηλεκτρονικά στοιχεία για εκατομμύρια φορολογούμενους και επιχειρήσεις έχοντας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ στοιχεία για διασταυρώσεις και ελέγχους σε πρωτοφανή έκταση αλλά και πολύ πριν από κάθε άλλη φορά .

Ο Κλάδος μας ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ τον αναγκαίο χρόνο για να κάνει σωστά το λειτούργημα που ασκεί και ο μεγάλος όγκος δεδομένων που πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα δικαιολογεί μια εύλογη μακροχρόνια περίοδο (π.χ. μέχρι τέλος Ιουλίου) με την προϋπόθεση ότι θα μπορούμε ταυτόχρονα να υποβάλλουμε ότι είναι έτοιμο.

Ζητούμε επιπλέον τα Φυσικά Πρόσωπα (που δεν έχουν ατομική επιχείρηση) να μπορέσουν να αποκτήσουν κλειδάριθμους για αποστολή των δηλώσεων φορολογίας μέσω των Λογιστικών Γραφείων που έχουν πιστοποιηθεί (με κλειδάριθμο) στην Γ.Γ.Π.Σ. ώστε να μην οδηγηθούν εκατομμύρια στις Δ.Ο.Υ. και στα Κ.Ε.Π.

Όμως, επιπλέον, τονίζουμε ότι είναι αναγκαίο ο Κλάδος μας να γίνει αποδεκτός σαν συνεργάτης της φορολογικής αρχής και να θεσπισθούν κανόνες που θα θέτουν απλά και ξεκάθαρα τα όρια των ευθυνών μας, τις οποίες ποτέ δεν αποποιηθήκαμε, καθορίζοντας όμως παράλληλα το πλαίσιο και των δικαιωμάτων μας ως Δημόσιων Λειτουργών.

Η Πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών, που η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζήτησε, πρέπει και μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο όπλο - στην κοινή προσπάθεια - για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι αναγκαίο όμως η Υπουργική απόφαση να περιλαμβάνει  όλα όσα απαιτούνται ώστε να μην αποτελέσει απλά «άσκηση επί χάρτου» αλλά να ξεκαθαρίσει, μια για πάντα, το ποιοι και πως θα ασκούν το Επάγγελμά μας βάζοντας τέλος στην παράνομη άσκηση του Επαγγέλματος μας.

Εφόσον έχει εκφρασθεί η Πολιτική βούληση για την αξιοποίηση του Κλάδου μας είναι επίσης απαραίτητο να «κλείσουν όλα τα παράθυρα» της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής ΚΑΙ στον Κλάδο μας γιατί μόνον τότε το οικοδόμημα της φορολογικής αναμόρφωσης θα αποκτήσει γερά θεμέλια.

Έχουμε  ήδη αποδείξει με έργα, και όχι απλά μόνο με τα κείμενά μας, ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και θέλει και μπορεί να συνδράμει το έργο του Υπουργείου, μέσα από μια ειλικρινή συνεργασία, προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr