Επικυρωμένοι Εισηγητές για σεμινάρια Ο.Ε.Ε.(κείμενο σε μορφή pdf)

 

Παρακαλούνται όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν μέσω του site του Ο.Ε.Ε. να βρουν ενημέρωση και αίτηση για το μητρώο στον εξής σύνδεσμο:

http://www.oe-e.gr/NWCMS/index.php?id=247

Ευχαριστώ.

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.

 

 


 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr