Εκτύπωση

 

ΑΘΗΝΑ 07-04-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 024

Προς τον

Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

Κοινοποίηση:

· Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος κο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Προβλήματα που δημιουργούνται με τις καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης κατά την υποβολή δηλώσεων των εταιριών στις Δ.Ο.Υ.

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Μετά από ενημέρωση μελών μας από αρκετά μέρη της Ελλάδος , κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των εταιριών, πολλοί Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ζητούν μαζί με τις δηλώσεις και τις καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, οι οποίες προβλέπεται να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως τις 30-6-2011.

Επειδή οι Προϊστάμενοι ζητούν γραπτή ενημέρωση από το Yπουργείο, παρακαλούμε να αποστείλετε ενημερωτικό σημείωμα στις Δ.Ο.Υ. ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος