ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446 * Email: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα:www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και επιβεβαίωση του Α΄ Αντιπροέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κου Καμπάνη Βασίλειου με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και λόγω καθυστέρησης ανακοίνωσης , έχουν υπογραφεί οι παρακάτω παρατάσεις σε φορολογικές υποχρεώσεις των γραφείων μας:

  1. Παρατείνεται η προθεσμία κλεισίματος των ισολογισμών από 31/03/2011 των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ 8α του ΚΒΣ (ατομικές ,προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, κλπ) μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αυτών των επιχειρήσεων.

  1. Οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των προσωπικών εταιρειών κλπ με Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ , οι οποίες λήγουν 15/04/2011 , θα είναι εξισωθούν με τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των εταιρειών με Β κατηγορία βιβλία του ΚΒΣ.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε και τις αντίστοιχες ΠΟΛ όταν ανακοινωθούν από το site της ΠΟΦΕΕ www.pofee.gr

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr