ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34

ΤΗΛ: 210 82 53 445 - FAX: 210 82 53 446 - Ε - Μail: pofee@otenet.gr

ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

 

 

Αθήνα 18-04-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με συμμετοχή Προέδρων Φοροτεχνικών Ενώσεων Μελών και Μη Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη σύνοδος της Ολομέλειας των Προέδρων των Ενώσεων – Μελών της, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας , προκειμένου να συζητηθούν και να βρεθούν λύσεις με την Πολιτική Ηγεσία του Υπ. Οικονομικών, πάνω σε δυο βασικά ζητήματα:

1. Την ομαλή υλοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέσω των Λογιστών – Φοροτεχνικών, κάτω από την πίεση των ασφυκτικών, και λανθασμένα συσσωρευμένων, προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αλλά μετά από Α’βάθμιο έλεγχο και φορολογική αναμόρφωση των δαπανών, με ευθύνη και υπογραφή των Λογιστών – Φοροτεχνικών και μάλιστα όταν πολύ καθυστερημένα - μετά από παράταση των αρχικών προθεσμιών - μόλις στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, παραδόθηκε με πολλά προβλήματα κατά την χρήση της η πύλη ηλεκτρονικής υποδοχής στο νέο σύστημα του taxis net για παλιούς και νέους χρήστες.

2. Την ενημέρωση για τις «αιωρούμενες» ευθύνες του Λογιστή – Φοροτεχνικού για κάθε τι στραβό ή ανθρώπινο λάθος προκύψει κατά την υποβολή των δηλώσεων χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η αναμενόμενη εφαρμογή της Πιστοποίησης του Λογιστή – Φοροτεχνικού καθώς δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση από τον ν.3842/23-04-2010 που θα κατοχυρώσει τον Κλάδο απέναντι και στην παραοικονομία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει.

Στην Ολομέλεια, μέρους του Υπουργείου Οικονομικών παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην συζήτηση, ο Γ. Γραμματέας Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων κ. Γιάννης Καπελέρης και ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας, κ. Δημήτρης Σταματόπουλος, οι οποίοι άκουσαν και δήλωσαν ότι κατανοούν την αγωνία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί σε σχέση με τις ασφυκτικές ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τον Κλάδο πέρα από Συνεργάτες και τον 3ο πυλώνα της στήριξης των δημοσίων εσόδων τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο, αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα υπογράμμισαν την θέληση του Υπουργείου να ολοκληρώσει άμεσα την αναβάθμιση του Επαγγέλματος, με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης για την πιστοποίηση η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3842/2010..

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και τις προτάσεις και τοποθετήσεις των Προέδρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Ø το σύστημα του taxinet παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες για την ομαλή ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και ουσιαστικά μας στερεί το αναγκαίο εργαλείο για την ολοκλήρωση της δουλειάς μας

Ø η καθυστέρηση στην συνεργασία εταιριών πληροφορικής και ΓΓΠΣ δεν μας επιτρέπει την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων με αποτέλεσμα διπλή εργασία και χαμένο πολύτιμο χρόνο

Ø την ανάγκη για ολοκλήρωση εντός του Απριλίου της κατάθεσης όλων των δηλώσεων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.) που έχουν άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο προκειμένου να αμβλυνθούν οι δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Χώρα - πράγμα το οποίο ζήτησαν και οι παραπάνω παράγοντες του Υπουργείου

αποφάσισε να υποβάλει το Δ.Σ. υπόμνημα με προτεινόμενες καταληκτικές ημερομηνίες κατανέμοντας όλες τις δηλώσεις σε χρονικό ορίζοντα ανάλογα και με το φοροδοτικό ενδιαφέρον τους, δεδομένου ότι η εκκαθάριση πολλών εξ αυτών δεν παράγει άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα.

Οι ημερομηνίες που αποφασίσθηκε να προταθούν είναι:

- ΦΠΑ χρεωστικά 1ου τριμ. 2011 και Μαρτίου μέχρι 29/4 – ηλεκτρονική υποβολή -

- Φ.Π.Α. πιστωτικά (αντίστοιχα) μέχρι 16/5 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Φ.Π.Α. εκκαθαριστικές – ηλεκτρονικά – μέχρι 30/6/2011

- Δηλώσεις εισοδήματος Προσωπικών Εταιριών που λήγουν 28/4 να υποβάλλονται μέσω ΓΓΠΣ μέχρι 28/4 και πληρωμή μέχρι 29/4

- Για υποβολή δηλώσεων Προσωπικών Εταιριών στις Δ.Ο.Υ. η καταληκτική ημερομηνία – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από ΑΦΜ – να είναι μέχρι 29/4

- Δηλώσεις Φ.Ε. Ατομικών Επιχειρήσεων φυσικών προσώπων Επιτηδευματιών και Ελευθέρων Επαγγελματιών, και Φ.Π. με εισοδήματα από συμμετοχές σε προσωπικές Εταιρίες – ηλεκτρονική υποβολή - μέχρι και 30/6

- Καταχώρηση Ισολογισμών Α.Ε. μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ν.Π.

- Υποβολή Δηλώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέχρι 31/05/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων μέχρι 31/05/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Ε9 Νομικών Προσώπων μέχρι 31/04/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Οριστική Φ.Μ.Υ. μέχρι 31/07/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Δηλώσεις Εισοδήματος Φ.Π. με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις αλλά και από γεωργικά εισοδήματα + Ε9 μέχρι και 31/7/11 – ηλεκτρονική υποβολή –

- Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών μέχρι 30/9/11

- Πίνακες Φορολογικής αναμόρφωσης κλπ μέχρι 31/7/11

- Δηλώσεις Φ.Π.Α. λόγω αυτοελέγχου που είναι μηδενικές ή πιστωτικές (και καθώς είναι υποχρεωτική υποβολή τους για 1η φορά) μέχρι 30/9/11

Σε περίπτωση που δεν κατανοηθούν και δεν ικανοποιηθούν άμεσα και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών, ήτοι μέχρι τις 27-4-2011, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα του Κλάδου με κοινή αποδοχή των προτάσεων όλων των εμπλεκομένων μερών, πάνω στο εύλογο χρονοδιάγραμμα, με στόχο την μη απώλεια εσόδων για το Κράτος, το Δ.Σ., εξουσιοδοτήθηκε να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδομένα στις 27/4 και να αποφασίσει για κινητοποιήσεις του Κλάδου.

Η μη αλλαγή, εκ μέρους του Υπουργείου, των συνδυασμένων καταληκτικών ημερομηνιών που με κάθε υπευθυνότητα προτείνουμε – σε συνδυασμό με τις αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς - ενδέχεται να οδηγήσει στην πραγματική «φυσική αδυναμία» ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων εκ μέρους των Συναδέλφων στις 2 και 3 Μαΐου, γεγονός που ενδεχόμενα να εκληφθεί, εντελώς λανθασμένα, ως «λευκή απεργία» του Κλάδου.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.