ΑΘΗΝΑ 19-04-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 026

Προς τον

Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ

Κοινοποίηση:

· Υφυπουργό Οικονομικών κ. ΚΟΥΣΕΛΑ

· Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

· Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ

· Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΔΙΟΜΗΔΗ ΣΠΙΝΕΛΛΗ

Θέμα: Η άποψή μας σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβαλλόμενων δηλώσεων και καταστάσεων Οικονομικών Ετών 2011 και 2012

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Σε συνέχεια της από 023/05-04-11 επιστολής μας και της χθεσινής Ολομέλειας των Προέδρων της Ομοσπονδίας παρουσία και Ενώσεων μη Μελών μας από όλη την Ελλάδα στην οποία είχαμε την τιμή της παρουσίας σας και της τοποθέτησης σε θέματα που τέθηκαν από ένα τμήμα των Προέδρων, λόγω πίεσης χρόνου από την πλευρά σας, σας κοινοποιούμε με την παρούσα τις αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια των Προέδρων που αφ’ ενός δεσμεύουν το Δ.Σ. και αφ’ ετέρου αποδεικνύουν την υπευθυνότητα της μόνης Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τον Κλάδο των Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών που εσείς αποκαλέσατε «τον 3ο πυλώνα στην διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων».

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και τις προτάσεις και τοποθετήσεις των Προέδρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Ø το σύστημα του Taxis net παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες για την ομαλή ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και ουσιαστικά o σημερινός τρόπος λειτουργίας μας στερεί το αναγκαίο εργαλείο για την ολοκλήρωση της δουλειάς μας

Ø η καθυστέρηση στην συνεργασία εταιριών πληροφορικής και ΓΓΠΣ δεν μας επιτρέπει την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων με αποτέλεσμα διπλή εργασία και χαμένο πολύτιμο χρόνο

Ø την ανάγκη για ολοκλήρωση εντός του Απριλίου της κατάθεσης όλων των δηλώσεων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.) που έχουν άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο προκειμένου να αμβλυνθούν οι δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Χώρα - πράγμα το οποίο ζήτησαν και οι παραπάνω παράγοντες του Υπουργείου

Ø την αυξανόμενη πιθανότητα για διενέργεια λαθών ή παραλείψεων υπό την πίεση του χρόνου αβ ισχύσουν οι υφιστάμενες καταληκτικές ημερομηνίες (καθώς μεσολαβούν σειρά αργιών)

Ø το ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συνδυάστηκε με την «εδώ και τώρα» τακτοποίηση ταμειακών υποχρεώσεων προς το Ο.Ε.Ε.

Ø την άνευ προηγουμένη ταλαιπωρία που αναγκάζονται να υπαχθούν χιλιάδες Φ.Π. που πρέπει να πάνε στα Κ.Ε.Π. και στις Δ.Ο.Υ. για να πάρουν κλειδάριθμο (κωδικούς) και της μη μεταβίβασης αυτής της δυνατότητας και στους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς από την ΓΓΠΣ

αποφάσισε να υποβάλει το Δ.Σ. υπόμνημα με προτεινόμενες καταληκτικές ημερομηνίες κατανέμοντας όλες τις δηλώσεις σε χρονικό ορίζοντα ανάλογα και με το φοροδοτικό ενδιαφέρον τους, δεδομένου ότι η εκκαθάριση πολλών εξ αυτών δεν παράγει άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα.

Οι ημερομηνίες που αποφασίσθηκε να προταθούν (με την αναγκαία προϋπόθεση ότι το «Νέο Taxis» θα λειτουργεί ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & για μεγάλο χρονικό διάστημα ΓΙΑ ΚΑΘΕ φορολογικό αντικείμενο) είναι:

1. Οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Προσωπικών Εταιριών (πλην ΕΠΕ) με βιβλία Γ’ κατηγορίας μέχρι 28/4 και οι πληρωμές μέχρι 29/4 (όπως και οι Εταιρίες με βιβλία Β’ Κατηγορίας) (αφορά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή) καθώς τώρα προβλέπεται μέχρι 15/4

2. Για υποβολή δηλώσεων Προσωπικών Εταιριών (πλην Ε.Π.Ε.) στις Δ.Ο.Υ. η καταληκτική ημερομηνία – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από ΑΦΜ – να είναι μέχρι 29/4

3. Οι δηλώσεις των Ε.Π.Ε. να πάνε μαζί με τις Α.Ε., Συνεταιρισμούς ( η εφαρμογή του ν.3943/2011 απαιτεί εγκυκλίους) δηλ. από 10-23/5 ενώ για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή μέχρι 31/5/11.

4. Καταχώρηση Ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ν.Π.

5. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων με άσκηση ατομικού επαγγέλματος (ανεξάρτητα από βιβλία) ή με εισόδημα από ενοίκια, ή με δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και από συμμετοχή σε εταιρία (Ο.Ε.,Ε.Ε., κοινωνία) μέχρι 30/6 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή

6. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων + Ε9 με εισόδημα από Γεωργική εκμετάλλευση, Μισθούς, Συντάξεις κλπ μέχρι 31/7 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή

7. Περιοδικές Φ.Π.Α. Α΄τριμ 2011 μέχρι 29/4

8. Περιοδικές Φ.Π.Α. Μαρτίου 2011 μέχρι 29/4

9. Πιστωτικές – μηδενικές περιοδικές Φ.Π.Α. των ανωτέρω περιόδων μέχρι και 16/5

10. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις με Γ’ βιβλία μέχρι 30/6 (από 23/5)

11. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις με Β΄βιβλία 30/6 (από 12/4)

12. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. (χρεωστική) όσων έχουν «αυτοέλεγχο» μέχρι 30/6

13. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. (μηδενική ή πιστωτική) όσων έχουν «αυτοέλεγχο» μέχρι 30/9

14. Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων μέχρι 31/05/2011 – ηλεκτρονική υποβολή

15. Ε9 Νομικών Προσώπων μέχρι 31/07/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

16. Οριστική Φ.Μ.Υ. (Ε7) μέχρι 31/07/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

17. Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών μέχρι 30/9/11

18. Πίνακες Φορολογικής αναμόρφωσης κλπ μέχρι 31/7/11

19. ΟΛΕΣ οι υπόλοιπες συγκεντρωτικές καταστάσεις να πάνε μέχρι 30/9 (μέσω ΓΓΠΣ)

20. Δηλώσεις Φ.Π. με μηδενικά ή αφορολόγητα εισοδήματα – ηλεκτρονική υποβολή - μέχρι 30/9/11

Επιπρόσθετα ζητάμε να αποσαφηνισθούν τα ακόλουθα:

  • μέχρι πότε μπορεί να πληρωθεί μια ηλεκτρονικά σταλμένη δήλωση νομικού προσώπου ;
  • Εάν υπάρχει αυτοέλεγχος σε πιο ποσό θα γίνει φορολογική αναμόρφωση ;

Κύριε Γενικέ

Ο χρόνος κυλάει αμείλικτα και οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται χωρίς να επιλύονται με «δελτία τύπου».

Η Ολομέλεια αποφάσισε ότι σε περίπτωση που η Πολιτική Ηγεσία δεν δει με την δέουσα προσοχή τα προβλήματα και δεν ικανοποιηθούν άμεσα - και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών, ήτοι μέχρι τις 21/4/2011 ώστε να υπάρξει από την πλευρά των Συναδέλφων ο αναγκαίος προγραμματισμός - τα εύλογα και δίκαια αιτήματα του Κλάδου με αποδοχή του συνόλου των προτάσεων, βάσει του υλοποιήσιμου (και άνευ επιπτώσεων στα δημόσια έσοδα) κατατεθέντος χρονοδιαγράμματος, με ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ την μη απώλεια εσόδων για το Κράτος τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδομένα στις 27/4 και να αποφασίσει για κινητοποιήσεις του Κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση εφιστούμε την προσοχή της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιακών παραγόντων στο εξής πιθανολογούμενο γεγονός:

Η μη αλλαγή, εκ μέρους του Υπουργείου, του πλέγματος των καταληκτικών ημερομηνιών που με κάθε υπευθυνότητα προτείνουμε – σε συνδυασμό με τις αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς - ενδέχεται να οδηγήσει στην πραγματική «φυσική αδυναμία» ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων εκ μέρους των Συναδέλφων στις 2 και 3 Μαΐου, γεγονός που ενδεχόμενα να εκληφθεί, εντελώς λανθασμένα, ως «λευκή απεργία» του Κλάδου.

Ο Κλάδος θέλει και μπορεί να είναι αρωγός στην προσπάθεια για την ενίσχυση των Δημοσίων Εσόδων, όμως χρειαζόμαστε τα «εργαλεία» που απαιτούν οι υποχρεώσεις που αναλάβαμε, για λογαριασμό και προς όφελος των πελατών μας, έναντι του Δημοσίου.

Αλλιώς οι προγραμματισμοί και οι προϋπολογισμοί κινδυνεύουν θα αποδειχθούν λανθασμένοι και όχι εξ αιτίας των προθέσεων του Κλάδου μας. Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.

Διατελούμε με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.