ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446 * Email: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα:www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση μας, οι δηλώσεις οι δηλώσεις προσωπικών Εταιριών Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (Ο.Ε. , Ε.Ε. κ.λ.π.), που λήγουν 28/4/2011, παρατείνονται έως και 29/4/2011 (και η πληρωμή τους).

Εάν υπάρχουν προβλήματα ηλεκτρονικής υποβολής, μπορούν να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ μέχρι την ίδια ημερομηνία.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr