Προς τον:

ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. κο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

Κοινοποίηση:

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κα ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

- ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κα ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

- Δνση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-Τμήμα Βελτίωσης Σχέσεων Πολίτη & Κράτους

- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

- Ε.Σ.Ε.Ε.

- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 027

Αθήνα: 28 Απριλίου 2011

Θέμα : Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ Α’ τριμ.2011 & Επανεξέταση των νέων καταληκτικών ημερομηνιών βάσει της απόφασης Φ11321/12352 /1071/ΦΕΚ τ.Β’ 1277/29-06-2009 που ισχύουν από 01/01/2010

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Στις 15/4/2011 έχει εκδοθεί ανακοίνωση του Ιδρύματος για τον καθορισμό νέων καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων η οποία εξαιρούσε τα ΑΜΕ με κατάληξη σε 1 & 2 και η οποία λόγω ιδιαίτερου φόρτου των γραφείων μας δεν διαβάσθηκε με την πρέπουσα προσοχή από πολλούς Συναδέλφους.

Το Ι.Κ.Α. – και εσείς προσωπικά - αναγνωρίζοντας την συμβολή του Κλάδου στην εύρρυθμη λειτουργία του συστήματος είχε εκδώσει την Απόφαση με Αριθμ. πρωτ. Γ99/1/13/25.1.2011 ικανοποιώντας – ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – παλαιότερο αίτημά μας για παράταση ΑΠΔ 3ου και 4ου τρ.2010.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να προβείτε, ακόμη μια φορά, στην έκδοση απόφασης ώστε να παραμείνει ανοικτό το σύστημα του ΙΚΑnet (μέχρι να εκδοθεί η αναγκαία Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. που αφορά την υποβολή της Α.Π.Δ.) μέχρι 4/5/2011 που είναι η τελευταί ημερομηνία εντός του Μαίου καθώς ο μήνας Απρίλιος (όπως και ΚΑΘΕ μήνας που υπάρχει υποβολή της Α.Π.Δ._ συμπίπτει με την υποβολή του Φ.Π.Α. του κάθε τριμήνου για όλες τις επιχειρήσεις με βιβλία Β΄κατηγορίας (μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 650-850.000) αλλά και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των προσωπικών εταιριών (που αποφέρουν έσσοδα στο δημόσιο) γεγονός που καθιστά προβληματική την παρακολούθηση διάσπαρτων ημερομηνιών εντός του μήνα (πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και η Πρωτομαγιά έχει καθορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία.)

Αυτό αποτελεί αίτημα εκατοντάδων Συναδέλφων μας από όλη την Ελλάδα.

Κατ’ αν’αγκη όμως πρέπει να επανέρθουμε στην ρίζα του προβλήματος σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 44/29-7-2010 & 53/27-10-2010 επιστολών μας είναι αναγκαίο να επισημάνουμε - πάλι - το αδικαιολόγητο πρόβλημα που δημιουργεί στον Κλάδο μας η τροποποίηση των καταληκτικών ημερομηνιών για την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ. καθώς οι καταληκτικές ημερομηνίες περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές, την Πρωτομαγιά και κάθε άλλη επίσημη αργία που μπορεί να συμπέσει με τον μήνα υποβολής της τριμηνιαίας Α.Π.Δ.

Όμως αφετέρου πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. δεν έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή που έχει επέλθει με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11-05-2010) με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2971/2001 τα οποία αναφέρουν:

« Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.»

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι έπρεπε ο ν.3846/11-5-2010 να προβλέπει την ταυτόχρονη αλλαγή στην διατύπωση της περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.2971/2001 ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα του νομοθέτη που ήθελε – ευνόητα – να ελαφρώσει τις επιχειρήσεις από ΠΑΡΑΛΟΓΑ πρόστιμα για την καθυστέρηση υποβολής της Α.Π.Δ., ακόμη και για μία ημέρα, από την «καταληκτική ημερομηνία».

Δηλαδή ακόμη και ΕΝΤΟΣ του ΑΜΕΣΩΣ επόμενου μήνα από την λήξη του τριμήνου και εφόσον έχουν καταβληθεί ΟΛΕΣ οι ασφαλιστικές εισφορές, η επιχείρηση επιβαρύνονταν με 10% επί του συνόλου της Α.Π.Δ. όπως προέβλεπε η ΟΡΘΩΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ (με την προσθήκη που έγινε με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν.3846/2010) περίπτωση της παρ.1β που όριζε ότι: «..εκτός αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ., που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 10%.»

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθείτε τόσο εσείς όσο και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το παράλογο της κατάστασης που ισχύει από 1/1/2010 (ανατρέποντας χωρίς καμία δικαιολογία πρακτική πολλών ετών που όριζε ως καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη του κάθε τριμήνου) και προβλέπει ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ επιβαρύνσεις με πρόστιμα ακόμη ΚΑΙ σε ΣΥΝΕΠΕΙΣ επιχειρήσεις, ως προς την καταβολή των εισφορών τους.

Όμως πλέον ο Ν.3846/11-5-10 μας αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα ακόμη και να αρρωστήσουμε ή να φροντίσουμε συγγενικά μας πρόσωπα, κύριε Διοικητικά, καθώς ΜΟΝΟΝ ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ μπορεί να στείλει την Α.Π.Δ. .

Αν το «σύστημα» είναι ανοικτό μέχρι την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ του επόμενου ΜΗΝΑ (αδιάφορο αν είναι εργάσιμη ή αργία) θα παραλαμβάνετε περισσότερες Α.Π.Δ. μέσω internet.

Δεν πρέπει να συνεχισθεί η ισχύς της ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ «πολιτικής» απόφασης μετά και την ψήφιση του Ν.3846/2010 και πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Ι.Κ.Α. και να ενημερωθούν οι υπάλληλοι ότι Α.Π.Δ. σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνονται δεκτές «ΩΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ» για τρεις (3) μήνες, περίπου, μετά την λήξη του εκάστοτε τριμήνου.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και έχει συνδράμει στο έργο του Υπουργείου και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του Ι.Κ.Α. καθώς αυτό μας μειώνει τον χρόνο για απευθείας συναλλαγές με το προσωπικό.

Όμως είναι αναγκαία η συνεργασία μας με την Πολιτική Ηγεσία κάτι που δεν έγινε μέχρι τώρα, πιστεύουμε λόγω του φόρτου που αντιμετωπίσατε μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.

Με την ευκαιρία του εγγράφου μας λοιπόν σας ζητούμε όπως μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας ώστε να σας καταθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας σε θέματα που αφορούν την συνεργασία του Κλάδου μας – και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων – με τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.

Η παρούσα κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπουργό καθώς είναι αρμόδια για να αλλάξει την προηγούμενη Υ.Α. μετά από – πιθανόν αναγκαία - εισήγηση του Ι.Κ.Α..

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.