ΑΘΗΝΑ 27-05-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 031

Προς τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. & Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Κο ΚΙΚΙΛΙΑ ΗΛΙΑ

Κοινοποίηση:

§ Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

§ Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

§ Υφυπουργό Οικονομικών κο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ

§ Υφυπουργό Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ

§ Πρόεδρο του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

§ Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)

§ Σ.Ε.Β.

Θέμα: Υπάρχει ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικής για την εφαρμογή των ΚΥΑ 26139/12-1-11 και 19721/15-10-10 που αφορούν την επιχορήγηση για διατήρηση θέσεων εργασίας ως προς την διάρκεια εργασίας των δεσμευόμενων μισθωτών με μερική απασχοληση

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Σας μεταφέρουμε ένα πραγματικό πρόβλημα που προκύπτει κατά τον έλεγχο από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. λόγω της «στενής ερμηνείας» του άρθρου 8 των Κ.Υ.Α. 19721/15-10-2010 (ΦΕΚ τ.Β’ 1656/18/10/10) και Κ.Υ.Α. 26139/12-1-2011 (ΦΕΚ τ.Β’ 72/28-1-2011) που αφορούν το «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα».

Ο λόγος της παρέμβασής μας είναι ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει η Πολιτική Ηγεσία κάθε Υπουργείου και Οργανισμού να κρίνει τα αιτήματα των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του δικαίου εφόσον έχει την σωστή ενημέρωση επί των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαφόρων αποφάσεων. Αυτή την ενημέρωση θέλουμε να παρέχουμε υπεύθυνα ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και Ο.Α.Ε.Δ.

Τόσο η αρχική διατύπωση του άρθρου 8 όσο και η τροποποιημένη δεν έχουν μεταβάλλει τα επίμαχα σημεία που είναι τα ακόλουθα:

« Ως δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό θεωρείται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 1β της παρούσας απόφασης, οι οποίοι ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης και εργάζονται:

α) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου

β) με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχορηγούμενη θέση εργασίας ισοδυναμεί με δύο άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης...»

&

..Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης των επιχορηγούμενων εργαζόμενων, καθώς και του δεσμευόμενου προσωπικού τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης, τόσο των επιχορηγούμενων εργαζομένων, όσο και του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού από πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για κάθε μισθωτό επιχορηγούμενο ή δεσμευόμενο.....»

Έρχονται όμως οι αρμόδιοι ελεγκτές και ερμηνεύοντας «στενά» την δίαταξη ζητούν ακόμη και το μερικώς απασχολούμενο προσωπικό να έχει (ο κάθε «μερικώς απασχολούμενος» καθώς ανά δύο καλύπτουν μια επιχορηγούμενη θέση πλήρους σπασχόλησης) τουλάχιστον 20 ασφαλιστικά ημερομίσθια ανά μήνα και σε κάθε άλλη περίπτωση ΑΦΑΙΡΟΥΝ όποιον δεν έχει 20 ασφαλιστικά ημερομίσθια αδιαφορώντας για το ωράριο εργασίας.

Όμως αν το πνεύμα και η προσπάθεια των Κ.Υ.Α. ήταν ανά δύο εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης να καλύπτουν το ωράριο μιας θέσης πλήρους απαχόλησης αυτό ΔΕΝ συνεπάγεται ότι ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος για 24 ώρες την εβδομάδα (αντί για 40 που είναι το πλήρες ωράριο) λαμβάνει 20 ένσημα, καθώς έχει σημασία η κατανομή των εργασίας ανά ημέρα.

Έτσι έχουμε το πραγματικό γεγονός:

(1) εργαζόμενος που απασχολείται 3 ημέρες Χ 8 ώρες (=24 ώρες) λαμβάνει 4 ένσημα την εβδομάδα που σημαίνει 17-18 ένσημα ανά μήνα, (16 τον Φεβρουάριο) ενώ

(2) εργαζόμενος που απασχολείται 5 ημέρες Χ 3 ώρες (=15 ώρες) (ή Χ 4 ώρες = 20 ώρες) λαμβάνει 5 ένσημα την εβδομάδα που σημαίνει 21-22 ένσημα ανά μήνα (20 τον Φεβρουάριο).

Για τον επιχειρηματία το κόστος είναι ανάλογο με τις ώρες εργασίας και ΟΧΙ βάσει των ασφαλιστικών ημερομισθίων, ως εκ τούτου η κατανομή των ωρών εργασίας γίνεται με γνώμονα την παραγωγικότητα της εργασίας και όχι το κόστος από τα πολλά ή λίγα ένσημα.

Αν η Πολιτική Ηγεσία αποσκοπεί στην μείωση των επιδοτούμενων θέσεων ανά επιχείρηση ας επιτρέψει την παρερμηνεία των «.. είκοσι τουλάχιστον ενσήμων..» αν όμως ενδιαφερόμαστε για την απασχόληση, την παραγωγικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας ας συγκρίνουμε τις αμοιβές των 2 εργαζόμενων Χ 24 ώρες = 48/εβδομάδα αλλά 20 ένσημα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. μπορούν να επιβεβαιώσουν τα επιχειρήματά μας και τους προβληματισμούς μας.

Ζητούμε λοιπόν στον έλεγχο της διατήρησης θέσεων να έχουν σημασία και οι ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης των μερικώς απασχολούμενων και όχι μόνον τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από τον 1ο μήνα υπαγωγής κάθε επιχείρησης μέχρι την λήξη του 18μήνου.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε ακόμη και σε απώλεια (μείωση) ασφαλιστικών εισφορών αλλά με αυξημένο αριθμό ασφαλιστικών ενσήμων

Είναι ανάγκη να συνεχίσουν να υπάρχουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι ενώ ο επιχειρηματίας πρέπει να αισθάνεται ότι προστατεύεται από ένα «Κράτος Δικαίου» και να μην προσπαθεί συνεχώς να συνεταιριάξει τους επιχειρηματικούς κανόνες με «κανονισμούς» που φαίνεται να αγνοούν όχι μόνον τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας αλλά ακόμη και την ασφαλιστική νομοθεσία ενώ διαστρεβλώνουν την επιθυμία και τους στόχους της Πολιτικής Ηγεσίας.

Διατελούμε με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.