Εκτύπωση

TAXISnet                                     01/06/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.


Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ε5, Φ01-010 και Φ01-012) δεν θα είναι διαθέσιμες προσωρινά, λόγω εργασιών αναβάθμισης του λογισμικού.
Θα υπάρχει όμως η δυνατότητα προβολής όλων των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.