ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34

ΤΗΛ: 210 82 53 445 - FAX: 210 82 53 446 - Ε - Μail: pofee@otenet.gr

ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Αθήνα 28-06-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια πρώτη ανάγνωση από το την Ομάδα Ανάλυσης Φορολογικών Νομοσχεδίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Σχολιάζοντας ένα από τα νέα μέτρα: την Έκτακτη εισφορά επί των δηλωθέντων εισοδημάτων (όχι απλά των φορολογητέων αλλά των πάσης φύσεως εισοδημάτων) πραγματικών ή τεκμαρτών

Παρακάμπτοντας την ανάλυση της αναδρομικότητας (η υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το Ο.Ε. 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί) ή το δίκαιο ή μη, της επιβολής φορολογίας ακόμη και σε «θεωρητικά» (φορολογία τεκμαρτού εισοδήματος) θα εξετάσουμε προς το παρόν τον κανόνα που παρέκαμψαν (ή δεν πρόσεξαν ή παράβλεψαν) οι εμπνευστές - εισηγητές του άρθρου 29 του σχεδίου νόμου, κανόνα που ισχύει σε όλα τα ευνομούμενα κράτη.


Η έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015» είναι εντελώς άδικη και αυθαίρετη καθώς επιβάλλεται χωρίς τον κρατούντα σε όλες τις χώρες κανόνα της «προοδευτικότητας του φόρου». Πιστεύουμε ότι κατ’ ελάχιστο έπρεπε να εναρμονίζεται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνεται στην αντιστοίχηση που κάναμε πάνω σε αυτή ή στην χειρότερη των περιπτώσεων να δημιουργεί μια νέα κλίμακα.


Αντί αυτού του κανόνα, β
άσει των όσων ήδη αποφασίστηκαν και ενέκρινε η τρόικα διαβάζουμε ότι:

Επιβάλλεται έως το 2015 έκτακτη εισφορά (εισφορά αλληλεγγύης την ονομάζει η κυβέρνηση) στα εισοδήματα, η οποία θα επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές από 1% έως 4%, ενώ 5% θα είναι για όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα:

Εισφορά 1% για εισοδήματα από 12.001-20.000

Εισφορά 2% για εισοδήματα από 20.001-50.000

Εισφορά 3% για εισοδήματα από 50.001-100.000

Εισφορά 4% για εισοδήματα από 100.001 και άνω

Σημειώνεται ότι η έκτακτη εισφορά εφαρμόζεται στο σύνολο του εισοδήματος χωρίς καμιά κλιμάκωση.

Δηλαδή:

α) αφενός δεν αφαιρείται (καταργείται) το αφορολόγητο όριο ακόμη και για αυτόν που έχει 12.500 € εισόδημα και αφετέρου,

β) δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα κλιμάκια, αντίστοιχα με την κλίμακα που ισχύει σήμερα και με την οποία γίνεται η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι η κλίμακα είχε υιοθετηθεί το 2010 (Ν.3842/23-4-10) από την Πολιτική Ηγεσία εφαρμόζοντας διεύρυνση των κλιμακίων, για δικαιότερη φορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων σε σχέση με την προηγούμενη.

* (βλέπε στο τέλος τι διακήρυττε «ο νομοθέτης» στην Εισηγητική Έκθεση ως προς την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων)

Έτσι με τον ίδιο συντελεστή φορολογεί όλο το πόσο αθροίζοντας φορολογητέα και αφορολόγητα ποσά. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 26.000 ευρώ ετησίως θα πληρώσει έκτακτη εισφορά 520 ευρώ (26.000 Χ 2% = 520 ευρώ), ενώ αν λειτουργούσε κατά ανάλογο τρόπο, η κλιμάκωση που ισχύει με την κλίμακα φόρου εισοδήματος και η οποία βασίζεται στην αρχή της προοδευτικότητας του φόρου, για το ίδιο εισόδημα 26.000 ευρώ, θα έπρεπε να είναι 320 ευρώ (βλ. πιο κάτω σύγκριση της έκτακτης εισφοράς, με τον υπολογισμό που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου και με τον υπολογισμό βάση της ισχύουσας κλίμακας φόρου εισοδήματος, με ενδιάμεσα κλιμάκια με συντελεστή 10% επί του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή, για κάθε επί μέρους κλιμάκιο)

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής % (10% επί του ισχύοντος στην κλίμακα)

εισφορά κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο εισφοράς (ευρώ)

βάση της όπως

κλίμακας προβλέπεται

(10% επί τώρα

του ισχύοντος 1%--4%

στην κλίμακα

φορ. συντελ.)

 

12.000

0

0

12.000

0 0

4.000

1,8

72

16.000

72 160

6.000

2,4

144

22.000

216 440

4.000

2,6

104

26.000

320 520

6.000

3,2

192

32.000

512 640

8.000

3,6

288

40.000

800 800

20.000

3,8

760

60.000

1560 1.800

40.000

4,0

1600

100.000

3160 3.000

Υπερβάλλον

4,0

 

 

 

*Από την Εισηγητική Έκθεση του νόμου 3842/23-4-2010:

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr