Πέμπτη , 15 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας ενημερώνει ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και αποστολή ή κατάθεση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων μέχρι 30/09/2011.

Για τις υπόλοιπες προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής ελπίζουμε ότι θα ικανοποιηθούν τα εύλογα αιτήματά μας για παράταση καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες για την ορθή υποβολή τους από την πλευρά του Υπουργείου.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.