Πέμπτη , 29 Σεπτεμβρίου 2011

Κατόπιν επίμονων ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του υπουργείου , για την υλοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων του Κλάδου, έχουμε αυτή την στιγμή την εξής έγκυρη Υπηρεσιακή πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών:

1.- η Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων που λήγει στις  30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 10 Οκτωβρίου 2011.

2.- Όσο αφορά την Υποβολή των Παλαιών Δηλώσεων του Ν. 4002/2011, θα παραταθεί για ένα (1) μήνα  μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011. και

3.- Η Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης των Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης (μαζί με τα συνημμένα της)  θα ξεκινήσει  μετά τον Οκτώβριο του 2011.

Αναμένεται εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr