Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από προσπάθειες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του Υπουργείου , δόθηκε Παράταση για την Υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης καθώς και για την Υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

Δείτε αναλυτικά τις παρακάτω εγκυκλίους:

1203/28-09-2011

1204/28-9-2011

Όσο αφορά για την Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων που λήγει στις  30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 18 Οκτωβρίου 2011. Ακολουθεί η  επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr