Εκτύπωση

 

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από προσπάθειες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του Υπουργείου , δόθηκε Παράταση για την Υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης καθώς και για την Υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

Δείτε αναλυτικά τις παρακάτω εγκυκλίους:

1203/28-09-2011

1204/28-9-2011

Όσο αφορά για την Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων που λήγει στις  30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 18 Οκτωβρίου 2011. Ακολουθεί η  επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.