Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με στελέχη του Υπουργείου , σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας των υπαλλήλων στις Δ.Ο.Υ., θα δοθεί 4 ήμερη παράταση, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (ηλεκτρονικά) & ισοζυγία (στις Δ.Ο.Υ.) καθώς και των συγκεντρωτικών καταστάσεων συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών για το Γ΄ τρίμηνο του 2011.

Αναμένεται έκδοση της εγκυκλίου.

Προς ενημέρωση, σας επισυνάπτουμε την ΠΟΛ 1101-19/3/2002

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.