Εκτύπωση

 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με στελέχη του Υπουργείου , σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας των υπαλλήλων στις Δ.Ο.Υ., θα δοθεί 4 ήμερη παράταση, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (ηλεκτρονικά) & ισοζυγία (στις Δ.Ο.Υ.) καθώς και των συγκεντρωτικών καταστάσεων συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών για το Γ΄ τρίμηνο του 2011.

Αναμένεται έκδοση της εγκυκλίου.

Προς ενημέρωση, σας επισυνάπτουμε την ΠΟΛ 1101-19/3/2002