ΑΘΗΝΑ 25-10-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 045

Προς τον

Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ

Κοινοποίηση:

· Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

· Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

· Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ

· Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΑ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων βάσει του Ν.4002/2011 άρ.18 λόγω και της μη επικοινωνίας με τα νησιά.

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Στις 31/10/2011 λήγει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής δηλώσεων, πάσης φύσεως, προηγούμενων χρήσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (σχετική η ΠΟΛ.1204/28.9.2011) αλλά και μιας σειράς άλλων δηλώσεων και πληροφοριακών ηλεκτρονικών υποβολών για το Ο.Ε. 2011.

Καθώς η κατάθεση των δηλώσεων συνοδεύεται τις περισσότερες φορές και σε καταβολή ποσού φόρου η συνεχιζόμενη πολυήμερη απεργία των ναυτεργατών καθιστά ΑΔΥΝΑΤΗ την κατάθεση των δηλώσεων από Συναδέλφους που πρέπει να μετακινηθούν από ή προς νησιά.

Επιπλέον πολλοί επιχειρηματίες επιθυμούν αλλά δεν μπορούν να καταβάλλουν εντός του Οκτωβρίου τις άμεσες υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα τμήμα των παλαιών υποχρεώσεων τους γεγονός που τους «αφαιρεί» την δυνατότητα να συμμετέχουν και στην «περαίωση» των παλαιών χρήσεων (μέχρι και το 2009), όπως θεωρούμε ότι επιθυμεί το Δημόσιο.

Οι όποιες αποφάσεις ανήκουν στην Πολιτική Ηγεσία όμως πρέπει τάχιστα να αποφασισθούν οι προτεραιότητες καθώς ο Οκτώβριος αποδείχθηκε πολύ «μικρός» για το σύνολο των υποχρεώσεων που σταδιακά φορτώθηκαν στον Κλάδο μας καθώς ούτε και η Γ.Γ.Π.Σ. είναι έτοιμη, ούτε δόθηκαν επαρκείς ΕΓΓΡΑΦΕΣ εξηγήσεις για μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν την φορολογική αναμόρφωση και τους πίνακες που την συνοδεύουν.

Επαναλαμβάνουμε το συμπέρασμά μας ότι πρέπει να ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία - για όλες της ανωτέρω υποχρεώσεις - η 31η Δεκεμβρίου 2011 και να βγει το συντομότερο σχετική εγκύκλιος ώστε να εργαζόμαστε επί όσων έχουν κοντινότερη καταληκτική ημερομηνία.

Πρέπει κάποια χρονική στιγμή το επιθυμητό, αναγκαίο και εφικτό να «συναντηθούν».

Διατελούμε με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr