Πέμπτη , 27 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και μετά από αιτήματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θα δοθούν οι εξής Παρατάσεις:

Για την Υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 και για την Περαίωση που λήγουν στις 31-10-2011,θα παραταθούν μέχρι τις 30-11-2011.

Όσο αφορά για τις δόσεις εισοδήματος και την 2η δόση του πολύεκκαθαριστικού που λήγει στις 31-10-2011 , θα παραταθεί έως τις 7 Νοεμβρίου 2011.

Αναμένεται Δελτίο Τύπου εντός της ημέρας.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για:

α) Τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010)

β) Η υποβολή οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011), γ)καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011 και δ) καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011)

είναι η 9η Νοεμβρίου 2011

 

 

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και για διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί, δίνεται παράταση στις παρακάτω προθεσμίες:

1.Η προθεσμία  υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-2011.

2.Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

3.Η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.