ΑΘΗΝΑ 11-11-2011

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 049

Προς το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. κο ΧΑΛΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

Θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΑ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή εμπρόθεσμων Καταστάσεων Απασχολουμένων στο Σ.ΕΠ.Ε.

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Στις 15/11/2011 λήγει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής καταστάσεων Απασχολούμενου Προσωπικού από όλες τις επιχειρήσεις.

Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και μιας σειράς υποχρεώσεων από την πλευρά των Λογιστών –Φοροτεχνικών, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση και ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία - για την ανωτέρω υποχρέωση - η 11η Δεκεμβρίου 2011 και επιπλέον παρακαλούμε όπως εκδοθεί το συντομότερο η σχετική εγκύκλιος ώστε να εργαζόμαστε για τις υποχρεώσεις εκείνες των επιχειρήσεων που έχουν κοντινότερη καταληκτική ημερομηνία.


Ευχαριστούμε για την κατανόηση του αιτήματός μας

Διατελούμε με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.