Προς τον:

ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ.  κο ΡΟΒΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

Κοινοποίηση:
-    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
-    ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κο  ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ 
-    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κα ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ
-    Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
-    Ε.Σ.Ε.Ε.
-    Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Αρ. Πρωτοκ.  Εξερχόμενου: 055
Αθήνα: 23 Ιανουαρίου 2012
Θέμα : 
Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών για υποβολή της Α.Π.Δ. Δ’ τριμ.2011 με ταυτόχρονη μέριμνα για εκπρόθεσμες υποβολές ΟΛΙΓΩΝ  ημερών για τα παλαιότερα τριμ.2011 και ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ των ορισθέντων νέων καταληκτικών ημερομηνιών με την απόφαση Φ11321/12352/1071/ΦΕΚ τ.Β’ 1277/29-06-2009 που ισχύουν από 01/01/2010

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,
Επανερχόμεθα ακόμη μια φορά μετά και τα αιτήματα εκατοντάδων Συναδέλφων μας Λογιστών – Φοροτεχνικών αλλά και επιχειρήσεων και λόγω :
α) ιδιαίτερου φόρτου εργασίας την περίοδο αυτή για τα Λογιστικά Γραφεία λόγω τέλους χρήσης και αλληλοκάλυψης πολλών προθεσμιών,
β) του ότι καταληκτικές ημερομηνίες συμπίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή  ή τοπικές αργίες και η υποβολή δεν μετατίθεται την ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ημέρα (όπως γίνεται με το TAXIS NET) ,
δ) του ότι τα πρόστιμα είναι ΑΔΙΚΑ και υπέρογκα και δεν δύνανται οι περισσότεροι να τα υποβάλουν λόγω και της οικονομικής κρίσης,
ε) του ότι το νέο σύστημα υποβολής των ΑΠΔ με τις πολλές καταληκτικές ημερομηνίες είναι  άνευ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για το Ι.Κ.Α. και τα έσοδά του και
στ) υπάρχουν περιπτώσεις που επιχειρήσεις ΠΛΗΡΩΣΑΝ εμπρόθεσμα ΟΛΕΣ τις εισφορές αλλά δεν κατατέθηκε ακόμη η Α.Π.Δ. λόγω του ανάγκης πληρωμής και προστίμου ή κατατέθηκε στο Ι.Κ.Α. με χρονική καθυστέρηση 1-7 ημερών (επιβολή ΑΝΑΙΤΙΟΥ προστίμου 10%)
Παρακαλούμε όπως, αφ’ ενός για τις Α.Π.Δ. παρατείνεται με ΑΜΕΣΗ απόφασή σας την υποβολή όλων των Α.Π.Δ. του Γ’ (έστω και με την ελάχιστη προϋπόθεση να έχουν  καταβληθεί ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ όλες οι εισφορές) και Δ’ Τριμήνου 2011 μέχρι και την Κυριακή  05/02/2011 και αφετέρου είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ πλέον ΑΝΑΓΚΗ ανάγκη να εισηγηθείτε την τροποποίηση (εκ νέου) τα άρθρα 15α και 16 του Κανονισμού ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης επαναφέροντας τις καταληκτικές ημερομηνίες στα παλαιά χρονικά περιθώρια της τελευταίας ημέρας κάθε μήνα (ανεξάρτητα από αν συμπίπτει ή όχι με Κυριακή ή Αργία)
Το αίτημά μας για την επαναφορά της παλαιάς καταληκτικής ημερομηνίας στηρίζεται στα ακόλουθα:

Το μέτρο αυτό που είχε θεσπιστεί και ισχύει από 1-7-2004, παρείχε μεγάλη διευκόλυνση στους  εργοδότες αλλά κυρίως στους Λογιστές και στους υπευθύνους προσωπικού, οι οποίοι ασχολούνται με τη μισθοδοσία  και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Ι.Κ.Α. Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ (www.ika.gr ) την ενότητα που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ.

«Καθιερώνεται από 1-7-2004 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή (μέσω Internet) της Α.Π.Δ. για τις κατηγορίες εργοδοτών που κρίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο σύστημα αυτό. Σκοπός της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής είναι η απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής Α.Π.Δ., ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους συναλλαγής των εργοδοτών με το ΙΚΑ, η άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος η ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που περιέχονται στις Α.Π.Δ. και η ταχύτερη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων.»

Αυτό που συμπεραίνουμε από την παραπάνω ενότητα είναι ότι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. και της βελτίωσης του μηχανογραφικού του συστήματος, το Ίδρυμα προχώρησε ένα βήμα μπροστά και καθιέρωσε την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ.  Αυτό μας βρίσκει σύμφωνους ως Λογιστές γιατί υπάρχει πραγματικά μείωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση  μεγάλου αριθμού εργατοωρών. Επίσης το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου είχε οριστεί η τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται, έδινε μια ανάσα στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, οι οποίοι ακροβατούν πραγματικά ανάμεσα σε πολλές καταληκτικές ημερομηνίες, απόρροια του δαιδαλώδους φορολογικού και εργατοασφαλιστικού συστήματος.
Στις εξαγγελίες του Ι.Κ.Α. παλαιότερα, είχε ανακοινωθεί ότι οι υπηρεσίες του Ιδρύματος θα έχουν ως γνώμονα τη βελτίωση του συστήματος Α.Π.Δ., κάτι το οποίο προκύπτει εναργώς στην παρακάτω ενότητα του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr).
«Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
Με δεδομένο ότι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) είναι ένας πρόσφατος θεσμός (καθιερώθηκε για πρώτη φορά με το νόμο 2972/2001 και άρχισε να ισχύει από 1/1/2002), που στηρίζεται στην εφαρμογή ενός μηχανογραφικού συστήματος το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν, δόθηκε εξουσιοδότηση ώστε με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης να ρυθμίζονται όλα τα ουσιώδη θέματα για την εφαρμογή της.
Προς αποφυγή συνεχών νομοθετικών τροποποιήσεων, με τον Κανονισμό θεσμοθετούνται οι αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που περιέχονται στις Α.Π.Δ.»
Ας προσγειωθούμε όμως στην πραγματικότητα και ας δούμε με προσοχή την καινούργια και συνάμα  αναχρονιστική – όπως αναφέραμε ανωτέρω -  απόφαση του Υπουργείου  Απασχόλησης, η οποία καθιερώνει νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για τις κοινές επιχειρήσεις.
Δημιουργείται εύλογα μια απορία μετά την ανάγνωση της απόφασης. Για ποιο λόγο προχώρησε το Υπουργείο Απασχόλησης σε μια τέτοια απόφαση; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα από 1/7/2004 έως την ημέρα της απόφασης ( 16-6-2009)  και οδήγησε στην λήψη αυτής της απόφασης, να υποβάλλουν δηλαδή σε άλλες καταληκτικές ημερομηνίες τις  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις τους οι κοινές επιχειρήσεις;
(Α) Αν υποθέσουμε ότι αιτία για την αλλαγή αυτή είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζει το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Α., τότε αποδεικνύεται περίτρανα για μία ακόμη φορά,  ότι οι εξαγγελίες για συνεχή βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος κάπου «σκόνταψαν», ή μάλλον έμειναν μόνο εξαγγελίες. Εδώ να τονίσουμε ότι οι υπάλληλοι στο τμήμα μηχανοργάνωσης του Ι.Κ.Α. είναι πάντα εξυπηρετικοί, απαντούν άμεσα σε τυχόν ερωτήματα που δέχονται και γενικώς δείχνουν ότι είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αν τους χρειαστεί ο συναλλασσόμενος. Το πρόβλημα ως συνήθως δημιουργείται από την ηγεσία και όχι από τους υπαλλήλους οι  οποίοι αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα.
(Β) Αν εικάσουμε πως αφορμή για την λήψη αυτής της απόφασης για την αλλαγή των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των Α.Π.Δ. είναι τα προβλήματα κατά την επεξεργασία των Α.Π.Δ., ή τα λάθη που παρατηρούνται κατά την υποβολή αυτών, ή η αδυναμία των servers που διαθέτει το Ι.Κ.Α., τότε που θα βοηθήσει η μεταφορά  των  καταληκτικών  ημερομηνιών  υποβολής από το τέλος του μήνα που ήταν, στις καινούργιες  που αποφασίστηκαν;
Αυτό που έπρεπε να έχει ως  κύριο μέλημα το Ι.Κ.Α. θα ήταν η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τους πολίτες και τους εργοδότες, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών υποδομών του που θα συνάδει με τις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας  και της εξέλιξης της πληροφορικής. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρονται στον πολίτη αδυναμίες του συστήματος μηχανογράφησης οποιουδήποτε δημόσιου φορέα. Επίσης πιστεύουμε ότι η εξέλιξη δε θα έρθει κάνοντας ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης αποτελεί οπισθοδρόμηση  για την εξέλιξη του συστήματος μηχανογράφησης του Ι.Κ.Α. Αν υπάρχουν προβλήματα υποδομής και επεξεργασίας των Α.Π.Δ., τότε αυτά δε λύνονται με τέτοιες αποφάσεις. 

Εν κατακλείδι παραθέτουμε τις κυρώσεις από την εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ. για ενημέρωση των αναγνωστών, για ευνόητους λόγους :
ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
Ισχύει από 12/2/2004
•    Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 30% μειώνεται σε 10%
•    Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 30%

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση των αιτημάτων μας.  

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης  Αβραάμ                                                                      Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr