ΑΘΗΝΑ 24-01-2012
Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 056
Προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κοινοποίηση:
•    Υπουργό Οικονομικών Κο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
•    Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ
•    Υφυπουργό Οικονομικών Κο ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
•    Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
•    Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για επανεξέταση του ισχύοντος συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 Φυσικών Προσώπων για την 1/1/2011 (μεταβολές 2010)

Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο αίτημα που διατυπώσαμε εγγράφως με επιστολή μας αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 054/16-01-2012 και προφορικά (κατ’ επανάληψη τόσο σε εσάς όσο και σε Στελέχη του Υπουργείου σας) αναφορικά με τις τεθείσες καταληκτικές ημερομηνίες αλλά και για τον τρόπο υποβολής του Ε9 με τις αλλαγές εντός του 2010.
Η αξιόλογη επιθυμία και προσπάθεια του Υπουργείου για την δημιουργία «περιουσιολογίου» των Φυσικών και Νομικών Προσώπων προσκρούει αφ΄ενός στα αυταπόδεκτα τεχνικά προβλήματα που ταλανίζουν την αντίστοιχη εφαρμογή του Taxis και αφ΄ετέρου στην ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν, είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά, κατά τα προηγούμενα χρόνια για τις μεταβολές στο Ε9.
Αν και πριν λίγα χρόνια, με προσωπικό κόστος των Συναδέλφων, έγιναν διορθώσεις στην βάση δεδομένων του Ε.Τ.ΑΚ. εντούτοις σήμερα ο χρήστης της σχετικής εφαρμογής (δηλαδή ουσιαστικά ο Λογιστής – Φοροτεχνικός) δεν «βλέπει» ούτε και αυτά, ενώ δεν θα σχολιάσουμε το τι συμβαίνει με τα αγροτεμάχια ή τα οικόπεδα εκτός σχεδίου.
Έτσι  η Πολιτική Ηγεσία επεξεργάζεται μεθόδους δημιουργίας «περιουσιολογίου» χωρίς να έχει ζητήσει την συνδρομή του Κλάδου από τον οποίο ευελπιστεί (λανθασμένα) ότι θα αποκτήσει «ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ» ένα σωστό και ολοκληρωμένο περουσιολόγιο, όταν έχουν ήδη δαπανηθεί,  για την σύνταξη του και άνευ αποτελέσματος, εκατομμύρια ευρώ σε εταιρίες μηχανογράφησης   και παραβλέποντας ότι η μη ύπαρξη περιουσιολογίου ευνοεί τους λίγους αναζητεί τρόπους αναπλήρωσης των καθυστερούμενων εσόδων από το ΕΤΑΚ ή τον ΦΑΠ.
Ούτε η παράταση μέχρι 31/01/12, που δόθηκε με την ΠΟΛ.1025/19-12-11, θα βοηθήσει στην επίτευξη του «στόχου» εάν δεν εξετασθούν το σύνολο των επισημάνσεών μας και δεν υιοθετηθούν μέτρα προς επίλυση των προβλημάτων αλλά κυρίως μέτρα που θα μας αντιμετωπίζουν σαν Συνεργάτες και όχι ως άμμισθους και άβουλους υπαλλήλους.
Επισημάναμε και προφορικά ότι:
1.- Η υποβολή του Ε9 για τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του 2010 πρέπει ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΘΕΙ από την «ολοκλήρωση» της εικόνας που υπάρχει στο Taxis μέχρι 01/01/2010. Αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε:
- την συστηματική «παράκαμψη» της επιθυμητής διαδικασίας (χωρίς προσθήκες ή διορθώσεις στην λάθος εικόνα που εμφανίζεται στο σχετικό αρχείο), καθώς όλες οι προηγούμενες μεταβολές έχουν ήδη κατατεθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στο Τaxis και οι φορολογούμενοι δεν συνεργάζονται, στον επιθυμητό βαθμό, με τους Συναδέλφους.
- οι Δ.Ο.Υ. θα αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον ουρές για διορθώσεις (όταν θα έρθει το ΕΤΑΚ και ο ΦΑΠ) με την αναγκαστική και υποχρεωτική παρουσία των φορολογούμενων και φυσικά την προσκόμιση συμβολαίων κλπ στους αρμόδιους υπαλλήλους, διαδικασία που πολύ πρόσφατα αντιμετωπίσθηκε σε πολύ μικρότερη κλίμακα για τα λάθη του φόρου στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
- θα σχηματισθεί μια «εικονική πραγματικότητα» με ζημία είτε του Δημοσίου είτε των φορολογουμένων.
2.- Ακόμη και στην περίπτωση του ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ διαχωρισμού της υποβολής του Ε9 από την οριστικοποίηση της «εικόνας 01/01/2010» να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λάθους (μέσω Taxis) ακόμα και μετά την οριστικοποίηση του Ε9 (χρήσης 2010), μέχρι το πέρας της ΝΕΑΣ προθεσμίας.
3.- Το χρονικό περιθώριο για την ΔΙΟΡΘΩΣΗ ή την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ακινήτων (κυρίως για τα φυσικά πρόσωπα) να είναι η 31/12/2012 και
4.- το Υπουργείο να αναλάβει το κόστος (με πιθανή κάλυψη από την χορηγία της Εθνικής) της ενημέρωσης των πολιτών ότι απαιτείται να προβούν οι ίδιοι ή μέσω Πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών στον έλεγχο, διόρθωση ή συμπλήρωση του περιουσιολογίου τους έτσι ώστε :
(α) να είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ οι ίδιοι για τις απαιτούμενες διορθώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα επανελέγξουν σχολαστικά τα περιουσικά τους δεδομένα,
(β) να συνειδητοποιήσουν ότι οι υπάρχουσες ελλείψεις δεν οφείλονται στον Κλάδο μας αλλά στο ότι κάποια/ες Εταιρία/ες δεν έκανε/αν την καταχώριση των ήδη υποβληθέντων Ε9 σην βάση δεδομένων του Taxis (το αν υπάρχουν ή όχι ευθύνες και από ποιον δεν μας αφορούν απλά και εμείς λάβαμε γνώση της απάντησης του Κου Υπουργού σε σχετικό ερώτημα Βουλευτή σχετικά με το περιουσιόλογιο) και
(γ) να αποδεχθούν ότι εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο δεν ολοκλήρωσε – με το όποιο κόστος – την υποχρέωση του έναντι των Πολιτών που κατέθεταν επί έτη εμπρόθεσμα ή όχι τα E9, τους καλεί να αναλάβουν ΠΑΛΙ το κόστος καταχώρησης αυτών των Ε9 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την δημιουργία του Περιουσολογίου.
(δ) να μην επιβαρυνθούν πάλι το μεγάλο κόστος των ελλείψεων και παραλείψεων της Διοίκησης αλλά και της δεδομένης οικονομικής αδυναμίας οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Εναλλακτικά και σύμφωνα με την απάντηση του Κου Υπουργού υπάρχει η δυνατότητα η δωρεά από την  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ να δοθεί για κάλυψη,πιθανών, υπερωριών στους Υπαλληλους του Υπουργείου ώστε να καταχωρήσουν 5.500.000 αλλαγές δικαιωμάτων (μέσο κόστος βάσει του ύψους της δωρεάς 0,25 €) ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν οι Φορολογούμενοι με επιπλέον πολλαπλάσιο και μη οφειλόμενο στους ίδιους κόστος.

Επίσης όλες οι νέες συμβολαιογραφικές πράξεις να κατοχωρούνται άμεσα στο Taxis από τους Συμβολαιογράφους ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος του Περιουσιολογίου ανά πάσα χρονική στιγμή στο μέλλον.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω θεωρούμε αναγκαίο η Πολιτική Ηγεσία σε συνεργασία με τα Υπηρεσιακά Στελέχη, και με την συνδρομή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αν μας ζητηθεί, να επανεξετάσει την καθορισθείσα ημερομηνία και να ορίσει δύο – 2- νέες και περισσότερο ρεαλιστικές, συνυπολογίζοντας το πλέον σημαντικό: ποιος θα αναλάβει να καλύψει και ποιο κόστος.
Ενημερωτικά τα προγράμματα των εταιριών πληροφορικής, που χρυσοπληρώνουμε, δεν συνεργάζονται με το πρόγραμμα του Taxis για την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων του Ε9  που ήδη καταχωρήσαμε στα προγράμματά τους και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε επί ώρες στο σύστημα εξαντλώντας τις δυνατότητές του.
Και επειδή μπαίνουμε σιγά – σιγά στην περίοδο υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας: το Taxis να μπορεί να δεχθεί από ΣΗΜΕΡΑ κάθε είδους δήλωση φυσικού ή νομικού Προσώπου και όχι μια κατηγορία ανά διαστήματα, διότι είναι αδύνατον να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (30/6/2012), την αποστολή όλων των δηλώσεων για την χρήση 2011 ειδικά αν υπάρχουν οι προαναγγελθείσες αλλαγές στα έντυπα.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης  Αβραάμ                                                         Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr