Παρασκευή, 27/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟ TAXIS
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26/01/2012

1.- ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 26/1/12
2.- ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ - ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ & 26/1 ΘΑ
ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.
3.- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 27/1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/01/12
4.- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/1/12

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. στον Πρόεδρο της
ΠΟΦΕΕ κ. Πανίδη Αβραάμ.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr