Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις  31-3-2012 θα κλείσει το σύστημα του TAXIS για τροποποιήσεις δηλώσεων Ε 9 που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι και την 1-1-2009 (χρήση 2008). Μετά την 31-3-2012 (καθώς θα προχωρήσει η έκδοση του ΕΤΑΚ 2009) δεν θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις μέσω TAXIS και εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης (λόγω διαφοροποιήσεων με το ΕΤΑΚ) το Ε9 θα υποβάλλεται ως εκπρόθεσμο με πρόστιμο.

..........................................             .......................................................

Ακουλουθεί η Ανακοίνωση της  Γ.Γ.Π.Σ.

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Ως εκ τούτου και για την έγκαιρη και έγκυρη διαχείριση πιθανών εκκρεμοτήτων ή προβληματικών περιπτώσεων η δυνατότητα αναίρεσης δηλώσεων θα διακοπεί στις 22.3.2012.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.Α.Κ. 2009 και στη συνέχεια Φ.Α.Π. 2010 και 2011.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε κατά προτεραιότητα διορθώσεις - συμπληρώσεις και επανέλεγχο των δηλώσεων Ε9 του 2009 και στη συνέχεια την οριστικοποίησή τους.

Μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στο TaxisNet θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα διεκπεραιωθούν από την υπηρεσία μας σε επικοινωνία μαζί σας.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr