Προς τον Διευθυντή της Δ.15 Διεύθυνσης ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κο Ιωάννη Τζίμα

Κοινοποίηση:

· Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κo Παντελή Οικονόμου

· Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κo Δημήτριο Σταματόπουλο

Θέμα: Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των πράξεων Ισολογισμού

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 066

Αθήνα: Τρίτη , 20 Μαρτίου 2012

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλούμε να δοθεί η αναγκαία και εύλογη παράταση της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 17 του Π.Δ.186/1992 αναφορικά με τον χρόνο περάτωσης των εργασιών για την ολοκλήρωση των πράξεων του Ισολογισμού για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας καθώς η περίοδος που διανύουμε έχει ιδιαίτερο φόρτο εργασίας για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ενώ η καταχώρηση και ολοκλήρωση της απογραφής καθιστά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων «οριστικό» και ως εκ τούτου η σύνταξη του Ισολογισμού και η καταχώρησή της αποτελεί μια τυπική διαδικασία χωρίς ουσιαστικό ελεγκτικό όφελος.

Ζητούμε επομένως, εύλογα, όπως δοθεί ελάχιστη παράταση μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ο Κλάδος έχει απόλυτη ανάγκη να έχει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ορθή άσκηση του λειτουργήματος προς όφελος των πελατών μας και του δημοσίου συμφέροντος.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.