Εκτύπωση

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το μοναδικό δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο, ιδρύθηκε το 1994 από Φοροτεχνικού – Λογιστές Ελεύθερους Επαγγελματίες, με έδρα την Αθήνα και έχει μέλη Συλλόγους – Ενώσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: