Σύλλογος  Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Χανίων

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΦοροτεχνικώνΕλευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ * Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470

* e-mail: logistesxanion@yahoo.gr

Χανιά, 26 Μαρτίου 2012

Προς:

τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Κουτρουμάνη

· Στους Βουλευτές Ν. Χανίων

· Προϊστάμενος Γενικής Δνσης Πληροφορικής Ι.Κ.Α.

Κοινοποίηση:

* Πανελλ.Ομοσπονδ. Φοροτεχνικών Ελεύθ. Επαγγελματιών Ελλάδος

* Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

* Δντή Ι.Κ.Α. Χανίων

Θέμα: « Ημερομηνίες υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων»

Κύριοι αρμόδιοι του Υπουργείο Εργασίας.

Κύριοι Βουλευτές,

Σύμφωνα με το,

σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις»,

και συγκεκριμένα στο,

κεφάλαιο με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ», στο Άρθρο 21 αλλά και στο Άρθρο 35 όπου και γίνεται επίκληση των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με την Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1277/29.6.2009) ,

ορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων δηλαδή των δηλώσεων αυτών όπου οι εργοδότες όλης της Χώρας δηλώνουν τις ημέρες εργασίας, τις αμοιβές και τις κρατήσεις των εργαζομένων τους.

Είναι ευνόητο το πόσο μεγάλος όγκος δεδομένων συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις αυτές.

Πριν την δημοσιοποίηση του εν λόγω σχεδίου Νόμου η υποβολή της δήλωσης ήταν τριμηνιαία. Με το εν λόγω σχέδιο Νόμου μετατρέπεται σε μηνιαία.

Εμείς οι Φοροτέχνες Λογιστές οι οποίοι επιφορτιζόμαστε την καταχώρηση του τεραστίου αυτού όγκου δεδομένων, με τα οποία στηρίζεται ολόκληρο το λογισμικό σύστημα του ΙΚΑ, πρέπει να αντέξουμε τον τριπλασιασμό (από τρίμηνο σε μήνα ) του χρόνου ενημέρωσης του συστήματος.

Μπορούμε όμως;

Έχει βελτιώσει το ΙΚΑ, ΟΑΕΔ ή η Επιθεώρηση Εργασίας τις συνθήκες της μεγαλειώδους γραφειοκρατίας ώστε να μας επιφορτίσει με επιπλέον βάρη;

Τα όρια αντοχής τα γνωρίζουν;

Αν αυτό θεσμοθετείται για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. πρέπει να προχωρήσει. Αλλά αυτό όμως πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο και όχι με καταστροφικό. Έχει ανακοινωθεί από καιρό η ηλεκτρονική υποβολή των προσλήψεων, των συμβάσεων των απολύσεων, των καταστάσεων ΣΕΠΕ κ.τ.λ. Με αυτή την κίνηση θα δημιουργηθεί ελεύθερος χρόνος και έτσι θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε και τις δηλώσεις Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων κάθε μήνα. Αυτό όμως δεν έγινε. Χωρίς λοιπόν να έχουμε βελτιώσει στο ελάχιστο την γραφειοκρατία ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερος χρόνος ζητάμε επιπλέον εργασία.

Με λίγα λόγια σε γεμάτο ποτήρι βάζουμε κι άλλο νερό…

Επιπλέον δεν μπορούμε να αντέξουμε και λογικές που ισχύουν σε τριτοκοσμικές χώρες. Οι επαγγελματίες του χώρου μας, μέσω της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΦΕΕ), ζητούν εδώ και δύο χρόνια, να αλλάξουν την ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων αυτών μέσω ιντερνέτ ώστε να είναι μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η δήλωση. Ακριβώς όπως ισχύει για παράδειγμα στις δηλώσει ΦΠΑ, μέσω ιντερνέτ, του Υπουργείου Οικονομικών. Προσπαθούν δηλαδή να διορθωθούν οι ημερομηνίες που ορίζει από 1/1/2010 και μετά η Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1277/29.6.2009) όπου η ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων αυτών συνδέεται με το τελευταίο ψηφίο του μητρώου της επιχείρησης, ξεκινώντας από το 1 στις ην 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα, το 2 την 19η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα ημέρα κ.τ.λ. !!!!

Με τις ακατανόητες αυτές ημερομηνίες υπάρχει συχνά κίνδυνος μπερδέματος με υψηλά πρόστιμα αλλά κυρίως να επιτυγχάνεται το «αξιέπαινο» να υπάρχουν λήξεις σε ημέρες Κυριακής ή αργίας !!!

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο είναι να πρυτανεύει η λογική σε τόσο σπουδαία θέματα όπως η βάση δεδομένων του Ι.Κ.Α.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως μπορεί να το εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας να αδυνατεί εδώ και δύο χρόνια αφότου εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας..

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως τα Υπουργεία ζητούν κάθε τόσο να υλοποιούν τα οράματά τους, οι Φοροτέχνες Λογιστές και ταυτόχρονα να μην αφουγκράζονται έστω και τις βασικές ανάγκες των τελευταίων.

Έναν σεβασμό ζητούμε τελικώς, μια και τα υπόλοιπα τα απωλέσαμε..

Ζητούμε:

1. Να παραμείνει η τριμηνιαία υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων μέχρι να βελτιωθεί η γραφειοκρατία στις υποβολές των λοιπών δηλώσεων (προσλήψεων, των συμβάσεων των απολύσεων, των καταστάσεων ΣΕΠΕ κ.τ.λ.). Τότε ας γίνει μηνιαία.

2. Να διορθωθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων αυτών και να μην συνδέεται με το τελευταίο ψηφίο του μητρώου της επιχείρησης, ξεκινώντας από το 1 στην 21η πριν από το τέλος του επόμενου μήνα, αλλά να λήγουν όλα μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, όπως π.χ. γίνεται με τον ΦΠΑ και όπως ορίζει και η απλή λογική της ηλεκτρονικής ενημέρωσης βάσεων δεδομένων.

Με τιμή,

Εκ του Δ/Σ Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών -Φοροτεχν. Ν. Χανιών

Ο Πρόεδρος           Ο  Γραμματεύς

Σταυρουλάκης Κων. Μπατάκης Διομ.

Ο Αντιπρόεδρος Ο Ταμίας Το μέλος Πατινιωτάκης Ιωαν. Τσιριντουλάκης Ανδρ Παπαδάκης Ιωάνν.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr